Četvrtak, 26 Lipanj 2014 13:47

Uz reciklažno dvorište i nova kazeta za otpad

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

GRAD POŽEGA NA ODLAGALIŠTU VINOGRADINE UDOVOLJAVA SVE UVJETE ZA ZBRINJAVANJE OTPADA  -

POŽEGA – Kao jedan od nekoliko gradova koji imaju u potpunosti uvjete za odlaganje otpada je grad Požega, koji na svom odlagalištu Vinogradine vrši zbrinjavanje otpada za cijelu Požeštinu, za pet općina i tri grada. Sve kazete za otpad su sanirane, u kazeti koja se sada popunjava ima prostora za još pet godina, a Komunalac je već krenuo u pripremu izgradnje nove kazete za budućih desetak godina. Na lokaciji je nedavno počelo sa radom i reciklažno dvorište.
direktor Komunalca Ante Bekić gradonačelnik Vedran Neferović zamjenik gradonačelnika Mario Pilon- Na ovaj prostor reciklažnog dvorišta dovozimo korisni otpad koji prikupljamo na zelenim otocima na cijelo području Požeštine. Tako prikupljamo staklo, plastiku i papir a da bi mogli taj korisni otpad plasirati dalje na preradu moramo ga klasirati po čistoj sirovini. Pročistiti staklo, plastiku razdvojiti na sedam frakcija, pa apeliramo na građane kada ubacuju otpad na zelenim otocima da nam što točnije ubace po oznakama na kontejneru, jer nam olakšavaju posao i smanjuju troškove razvrstavanja. Kontejnere na zelenim otocima praznimo svaki tjedan – istakao je Ante Bekić, direktor Komunalca Požega. Planirano je proširenje ovog reciklažnog dvorišta i još jedno reciklažno dvorište u Industrijskoj ulici, gdje će građani moći dovesti 30-tak vrsta raznog otpada i što više svoga otpada građani razvrstaju smanjit će pritisak na same Vinogradine, te time produžiti mogućnost odlaganja u kazete za više godina. Građanima će uskoro biti besplatno dostavljeno 7.000 plavih kanti u koje će odlagati samo papir, koji će se odvoziti jednom mjesečno u reciklažno dvorište. IMG 2096Fond za zaštitu okoliša financira u potpunosti izradu projekata za reciklažna dvorišta i sa 80% njihovu izgradnju i opremanje opremom. Krenut će se i u razdvojeno prikupljanje plastike za što će građanima biti dostavljene žute vreće samo za plastiku, koja će se odvoziti jednom mjesečno ili češće po potrebama.
Ova dva reciklažna dvorišta svakako će smanjiti pritisak na kazete u koje će se odlagati isključivo komunalni otpad. Građanima je podijeljeno i 500 kompostera za organski otpad gdje bi građani sami pravili kompost za svoje potrebe te i na taj način smanjili količine koje se odlažu u kazete. Iako u kazeti broj 3 ima mjesta za još pet godina odlaganja otpada, prišlo se izgradnji nove 4. kazete. – Ovdje na Vinogradinama krenuli smo u izgradnju nove 4-te kazete za odlaganje komunalnog otpada kapaciteta 50 tisuća kubika otpada, čija je vrijednost oko milijun kuna. Gradimo je u suradnji s Fondom koji financira 60%, a grad Požega ostatak. U odnosu na neke druge gradove koji su imali poteškoća s odlaganjem otpada mi smo u velikoj prednosti, a sva ova planirana razdvajanja i zbrinjavanja dijela otpada sigurno će ponukati građane da savjesnije pristupe tom razdvajanju otpada iz svojih kućanstava i tako smanjiti pritisak na odlagalište – rekao je požeški gradonačelnik Vedran Neferović. IMG 2101Nova kazeta bit će ukopana u zemlju desetak metara, obložena nepropusnim folijama, s riješenim prikupljanjem oborinskih voda koje se kasnije pročišćavaju i vraćaju na zelene površine. Komunalac za svakodnevno saniranje dnevnih količina otpada ima specijalno vozilo težine 26 tona koje stlači otpad, a nakon punjenja kazete nasipa se s nekoliko metara sloja zemlje i kao takvo nema nikakvog utjecaja na okolinu.