Srijeda, 18 Lipanj 2014 14:57

Smanjili iznose stipendija studentima

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA -

PAKRAC – Dvadeset točaka dnevnog reda našlo se na 6. sjednici Gradskog vijeća grada Pakraca. Nakon aktualnog sata vijećnici su usvojili izvješća o radu i financijska izvješća za 2013. g. za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik, IMG 2785Komunalac d.o.o. Pakrac, donijeli Odluku o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na području grada Pakraca.
Kod razmatranja Odluke o izmjenama i dopuni proračuna za 2014. godina povela se diskusija, no na kraju su se svi složili da ne treba dizati paniku. Gradonačelnik Davor Huška je izvijestio da se proračun puni i da nema bojazni da će doći do blokade gradskog proračuna, kako se šire glasine.
Dosta diskusije izazvala je i točka smanjenja iznosa za stipendije koje daje grada Pakrac. Predloženo je da se sa 800 kuna smanje na 400 kuna čime bi IMG 2784proračun uštedio oko 200 tisuća kuna, jer sada, kaže gradonačelnik Huška stipendira se 64 studenta. Nezavisni vijećnik Damir Špančić iznio je podatak da je samo prošle godine Pakrac napustilo 22. mladih visokobrazovanih osoba, što ocjenjuje poražavajućim. Neven Garača (SDP) zatražio je od gradonačelnika da se tako smanjene stipendije sada makar redovito isplaćuju. Dragan Marin (SDP) usprotivio se ovakvoj odluci, jer smatra da niti 800 kuna nije dovoljno, te da se utvrde socijalni kriteriji za nositelje stipendije. Na kraju je donesena Odluka o smanjenju iznosa stipendije na 400 kuna osim 10 stipendija za socijalno najugroženije kojima bi stipendija ostala 800 kuna, te za 10 stipendija za zaista deficitarna zanimanja.