Srijeda, 02 Travanj 2014 12:04

Ukidanje sudova u Požegi, stav Odvjetničkog zbora Požega

Ocijeni sadržaj
(8 glasova)

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST -

POŽEGA - Na sjednici Odvjetničkog zbor Požega (u daljnjem tekstu OZ Požega) održanoj dana 27. ožujka 2014. godine, a povodom Prijedloga Zakona o područjima i sjedištima sudova iz mjeseca ožujka 2014. godine, OZ Požega donio je zaključak da odvjetnici zbora ne mogu prihvatiti prijedlog da se ukine Općinski sud u Požegi kao niti Prekršajni sud u Požegi te prijedlog kojim će se isti sudovi ustrojiti kao Stalna službu Općinskog suda u Slav. Brodu odnosno Stalna službu Prekršajnog suda u u Slav. Brodu.

Iz obrazloženja prijedloga nije vidljivo, niti je naveden i jedan razlog zbog čega je promijenjen prvotni prijedlog Zakona, kojim je bilo predviđeno da Općinski sud u Požegi ostaje s radom za područje sadašnjeg suda u Požegi, te Općinskih sudova u Slav. Brodu i Općinskog suda u Novoj Gradišci te Općinskog suda u Slatini i Stalne službe u Orahovici Općinskog suda u Slatini. Ovakav drastičan obrat Ministarstvo pravosuđa ne obrazlaže niti jednom riječju.

OZ Požega smatra da građani Požeško-slavonske županije i Grada Požege zaslužuju da im se barem obrazloži zbog čega više u svojoj Županiji i Gradu Požegi neće imati niti jedan Sud. Na ovaj način novi prijedlog Zakona je arbitraran, nema bilo kakvu znanstvenu, niti podlogu struke, niti je financijski opravdan, te je članovima OZ Požega kao takav ne prihvatljiv.

Stog OZ Požege poziva Ministra pravosuđa da dođe u Požegu i obrazloži koji su to razlozi za ovakav prijedlog. OZ Požega smatra da je ovaj prijedlog u suprotnosti s ciljevima i smjernicama Strategije reforme pravosuđa za razdoblje 2011. do 2015. godine iz studenog 2010. godine, u kojoj se navodi: “da je osnovni cilj svih reformi mogućnost pristupa građana pravosuđu kao jedan od strateških ciljeva, točnije, ostvarenja stvarne jednakosti u pristupu pravosuđu i ostvarenju i zaštiti prava za sve građane, bez obzira na imovinske, obrazovne, zdravstvene i druge razlike”.

Ovakvim prijedlogom Ministarstva pravosuđa, ovaj cilj se svakako ne će i ne može ostvariti, te je ovim zadan konačan udarac u postupku ukidanja pravosudnih institucija u Požeško-slavonskoj županiji i Gradu Požegi, te nam je poslana poruka da je slijedeći korak, koji će ova vlast poduzeti, je i ukidanje same županije.

Isto tako, postavlja se pitanje što je, nakon toga, slijedeće na redu? Naime kada nam ukinete sudove, sutra će se netko sjetiti da nam više u Požegi ne treba niti Zatvor, Kaznionica i dr.

OZ Požega podsjeća da je Županijski sud u Slav. Brodu osnovan tek 2000. godine pod izgovorom da svaka Županija mora imati svoj županijski sud.
Prije toga Okružni sud u Požegi bio je stvarno i mjesno nadležan za područje Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Slav. Brodu i Općinskog suda u Novoj Gradišci i bio je u to vrijeme jedan od boljih i ažurnijih sudova tog ranga.
U jednom periodu, kada su u nadležnosti Okružnih sudova bili razvod braka i drugi predmeti obiteljskog prava, građani s područja Općinskog suda u Slav. Brodu dolazili su u Požegu na Okružni sud da se razvedu. Mnogi njegovi sudci završili su na Vrhovnom sudu i drugim visokim pravosudnom institucijama.

Na ovom primjeru, kada na svega 40 km udaljenosti od Požege, u Slavonskom
Brodu osnujete isti još jedan Sud istog ranga i nadležnosti, jasno vam je da jedan od njih mora imati manje predmeta (manje posla) budući mu je Zakonodavac dao i manje teritorijalno područje, odnosno područje s manjim brojem stanovnika. Nakon toga u slijedećoj, nazovimo to reorganizaciji pravosuđa, ukidate jedan od ta dva suda, naravno i to Županijski sud u Požegi, onaj kojem ste jednim potezom pera, nekoliko godine prije toga, oduzeli poslove i ograničili mjesnu nadležnost, a nakon toga kao glavni razlog za ukidanje uvedete upravo taj kriterij "broj sudskim predmeta".

Za one koji to možda nisu znali ili ne znaju ili još gore, koji se prave da to ne znaju, tradicija sudovanja u Požegi datira još iz 1337. godine, a 1874. godine u Požegi je osnovan Sudbeni stol koji je obuhvaćao Kotareve Požegu, Brod, Novu Gradišku, Novsku, Pakrac i Daruvar. Upravo je Ban Mažuranić potpisao Naredbu kraljevsko slavonskog dalmatinskog odjela za pravosuđe, kojom je osnovano 6 kraljevskih delegiranih sudova sa sjedištem u Zagrebu, Bjelovaru,Osijeku, Varaždinu, Požegi i Vukovaru.

Stoga OZ Požege predlaže i traži od Ministarstva pravosuđa da Prijedlog Zakona
Zakona o područjima i sjedištima sudova izmjeni na način da ukine Županijski sud u Slav.Brodu i osnuje (vrati) Županijski sud u Požegu.

Dakle OZ Požega predlaže i traži da se doista izvrši reorganizacija pravosudnog sustava na ovom području na način da se u Požegu vrati Županijski sud budući za to postoje, još od vremena ukidanja Okružnog suda u Požegi sve pretpostavke: matrijalne, ljudske, prostorne i bilo koje druge te ovakava reorganizacija Republiku Hrvatsku, u ovoj teškoj financijskoj situaciji, ne stoji ništa i ne traži nikakva nova finacijska sredstva za provedbu ovakve odluke.

Isto tako moramo istaći, što je javna tajna, da Županijski sud u Slav. Brudu nema dovoljne kadrovske (prije svega dovoljan broj sudaca, osobito kaznenih sudaca) tako niti prostorne uvjete a niti druge prateće službe i ustanova za provedbu reorganizacije pravosudnog sustava kakva se traži od RH ulaskom u Evropsku uniju. Moramo, kao odvjetnici istaći da u Požegi postoji Zatvor, Kaznionica, Pravosudna policija, Ured za probaciju a sve ono što u Slav. Brodu sada ne postoji.

OZ Požege mora predlagatelju Zakona, Ministru pravosuđa, postaviti pitanje:

“ Pa zar smo stvarno toliko bogata država da to što imamo trebamo uništiti i onda da porezni obveznici, samo 40 km dalje trebaju plaćati da se sve to ponovno sagradi”.

Isti tako OZ Požega predleže i traži i da Općinski sud u Požegi ostane u sjedištu Županijskog suda u Požegi.

Isto tako OZ Požega traži i predlaže da, kako je to, prvotno i predloženo, da Općinskom sud u Požegi kao Stalne službe istoga suda pripadnu Stalne službe u Slatini, Orahovici, ali isto tako i Pakrac, te Slav. Brod i Nova Gradiška.

Kada je riječ o Gradu Pakracu, OZ Požega mora istaći da je grad Pakrac sastavni dio Požeško-slavonske županije, da je prije pretvaranja u Stalnu službu Općinski sud u Pakracu bio pod nadlažnosti Županijskog suda u Požegi, pa budući nikada niti jedno nadležno tijelo ove Županije, nije dalo suglasnost da se Općinski sud u Pakracu ukine i kao Stalna služba stavi pod nadležnost Općinskog suda u Daruvaru, ovim tražimo da se i ova nepravda ispravi i Stalna služba u Pakracu stavi pod nadležnost Općinskog suda u Požegi.

Za sve navedeno Općinski sud u Požegi ima svu infrastrukturu, kadrove i tradiciju da ostvari sve ciljeve predviđe reorganizacije a svakako bi ovakva organiziranost sudova na našem području porezne obveznika stajala znatno manje, bila bi odgovarajuća i učinkovita u pružanju pravne zaštite građanima i gospodarstvu, nego što će to biti u slučaju ako opstane prijedlog kojim se Općinski sud u Požegi ukida i postaje Stalna Služba.

OZ Požega mora upozoriti javnost što to znači naziv Stalna služba.

Naime u slučaju da ostane ovakav prijedlog te se ukine Općinski sud u Požegi, to znači da svaki Ministar pravosuđa ima ovlast da sam, bez promjene Zakona, svojevoljno, istu tu službu, ukine podzakonskim aktom.

Zbog navedenog, a imajući, kao odvjetnici, prije svega u vidu zaštitu interesa naših stranaka, OZ Požega protivi se prijedloga za ukidanjem Općinskog suda u Požegi.

Stoga, znajući što bi ukidanje Općinskog suda u Požegi, trenutno a još više dugoročno, značilo prije svega za naše stranka, ali isto tako i za sve građane ove Županije i Grada Požege, pozivamo sve političare Požeško-slavonske županije, Grada Požege, Grada Pleternice, Grada Kutjeva, Općina Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika, saborske zastupnika na zajedničku akciju, kako ne bi došlo do ukidanja i preostalih dviju pravosudnih institucija u Županiji i Gradu Požegi.

Kako prijedlog Ministarstva pravosuđa ne sadrži nikakvo obrazloženje promjene prijedloga za ukidanjem Općinskog suda u Požegi, a ne kako je to bilo predviđeno da će se ukinuti Općinski sud u Slav. Brodu, OZ u Požegi istiće da možemo samo nagađati koji su razlozi za to ali vjerujemo da to između ostalog nisu, neistinite tvrdnje da bi:
“ U kaznenim predmetima, određeni okrivljenici navodno bili u povoljnijem položaju od drugih, zbog eventulanog putovanja ili slično.“
Ovo jednostavno nije istina. Općinski sud u Požegi svojim geografskim položajem bliži je svim stanovnicima s područja Općinskog suda Nova Gradiška, te svih općina s područja Općinskog suda Slav Brod počevši s Općinom Oriovac te svim daljnjim općinama zapadno od Oriovca prema Gradu Novoj Gradišci.

Dakle, ne istina je, a što pokušavaju podvaliti neki kolege iz Slav.Broda, da bi se osnivanjem i opstankom Općinskog suda u Požegi, a stvaranjem Stalne službe istog suda u Slav.Brodu, kršila Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o zajamčenom pravo na pristup sudu.

Upravo suprotno, OZ Požega smatra da bi se ukidanjem Općinskog suda u Požegi, diskriminirali bi se svi građani Požeško-slavonske županije ali i veći dio građana Brodsko posavske županije, od Općine Oriovac zapadno prema zapadnim granicam Brodsko posavske županije, jer će im u tom slučaju odlazak na Sud u Slavonski Brod umjesto na Sud u Požegi, predstavljati daleko veći putni trošak u ostvarenja i zaštiti svojih građanskih prava.

OZ Požega mora istaknuti da će s ukidanjem Općinskog suda u Požegi,
bez posla ostati ili će se njihov posao znatno smanjiti javni bilježnici, zbog manjeg broja ostavima, ovrha, zatim sudski prevoditelji, sudski vještaci i dr., a što u konačnici znači i manje prihoda u Gradski odnosno Županijski proračun.

Dakle, zaključno ističemo, da OZ Požega :

1.traži od Minstarstva pravosuđa da Prijelog Zakona Zakona o područjima i sjedištima sudova izmjeni na način da ukine Županijski sud u S.Brodu i osnuje (vrati) Županijski sud Požega.

2.predleže i traži i da se ne ukida Općinski sud u Požegi, već da isti ostane u sjedištu Županijskog suda u Požegi.

Kao stalne službe Općinskog sud u Požegi predlažemo ustrojiti:
- Stalne službe u Orahovici, Slatini, Pakracu, Slav. Brodu i Nova Gradiška.