Srijeda, 15 Veljača 2023 08:57

UN za ljudska prava uputio oštru pritužbu Vladi RH radi kršenja prava na pristup osnovnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima

Ocijeni sadržaj
(9 glasova)

Nakon što je 21. srpnja 2022. inicijativa Dosta! zatražila od Posebnih procedura Ujedinjenih Naroda za ljudska prava istragu o slučaju kršenja prava na pristup osnovnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima Mireli Čavajdi, predsjedavajuća izvjestiteljica Radne skupine za diskriminaciju žena i djevojaka, posebna izvjestiteljica za pravo svakoga na uživanje najviših postojećih standarda za fizičko i mentalno zdravlje i posebna izvjestiteljica za nasilje nad ženama i djevojkama, njegovim uzrocima i posljedicama, uputile su hrvatskoj Vladi iscrpnu pritužbu u kojoj izražavaju zabrinutost  jer „...ove tvrdnje mogu predstavljati srž kršenja temeljnih ljudskih prava žena na ravnopravnost, fizički i psihički integritet, pravo na zdravlje, privatnost i slobodu od okrutnog, nehumanog i degradirajućeg postupanja ili kažnjavanja.“

Kriminalizacija pobačaja i propust pružanja adekvatnog pristupa prekidu neželjene trudnoće predstavlja diskriminaciju na temelju spola i u suprotnosti je s brojnim međunarodnim aktima koje je Hrvatska ratificirala, ali kojih se odbija pridržavati što se navodi i u pritužbi.  
Pritužba je upućena Vladi Republike Hrvatske 24. studenoga 2022. i tek je nedavno postala javna. Odgovore Vlade na sljedeća pitanja očekujemo s velikim nestrpljenjem u skorije vrijeme:
1. Molimo vas da nam pružite svaku dodatnu informaciju i/ili komentar s obzirom na gore navedene tvrdnje.
2. Naznačite je li provedena bilo kakva istraga o slučaju i, ukoliko jest, jesu li poduzete ikakve disciplinske mjere prema osobama u zdravstvenom sustavu koje su odgovorne za navedena navodna kršenja.
3. Molimo da navedete jesu li i koje su mjere poduzete kako bi se osiguralo da trudnice kojima je dijagnosticirano oštećenje fetusa u visokom stupnju trudnoće, imaju neometan pristup prekidu trudnoće u Hrvatskoj te da se time postojeći zakon učinkovito provodi u praksi.
4. Molimo da nam dostavite detaljnu informaciju o tome jesu li poduzete mjere kojima se gospođi Čavajda osigurava pravo na ispriku i odgovarajuću naknadu za navedena kršenja njezinih prava.
5. Molimo vas da navedete jesu li i koje su mjere poduzete kako bi se osiguralo da se medicinski podaci trudnica ne iznose u javnost i da se žene koje žele prekinuti trudnoću javno ne proziva i sramoti u javnosti zbog njihova izbora.
6. Molimo da navedete korake koje ste poduzeli da se osiguraju ženska ljudska prava, posebno seksualna i reproduktivna prava u zdravstvu, kao i pravo na jednakost i nediskriminaciju te kako su ona sigurno zaštićena u kontekstu zdravstvene skrbi, a u suglasju s ustavnim odredbama i međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.
7. Molimo da nam precizno navedete planira li Vlada donošenje novog zakona slijedom odluke Ustavnog suda i u skladu s protokolima za siguran prekid trudnoće prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.
8. Molimo da navedete planira li uvažena Vlada izradu akcijskog plana o seksualnim i reproduktivnim pravima u zdravstvu.

Pritužba Posebnih procedura Ujedinjenih naroda za ljudska prava Vladi Republike Hrvatske o kršenja prava Mireli Čavajdi na pristup osnovnom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima nalazi se u prilogu, a možete je pročitati OVDJE.