Banner 750x94 sajam ant

Untitled 1

Banner 750x94 advent pleter

advent plet

Breadcrumbs

Srijeda, 19 Svibanj 2021 14:52

Rezultati izbora i izabrani kandidati u općini Velika

Ocijeni sadržaj
(16 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VELIKA

Velika, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 4.544 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.142 birača, odnosno 47,14%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.142 birača, odnosno 47,14%. Važećih listića bilo je 2.076, odnosno 96,92%. Nevažećih je bilo 66 listića, odnosno 3,08%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidat: ROBERT HOFMAN

939

glasova

43,83%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2.

Kandidat: DARIO IVKOVIĆ

822

glasa

38,37%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

3.

Kandidat: DRAŽENKO KLJAJIĆ

315

glasova

14,70%

DOMOVINSKI POKRET - DP

III.

Utvrđuje se da na izborima niti jedan kandidat za općinskog načelnika Općine Velika nije dobio potreban broj glasova - više od 50% glasova birača koji su glasovali te će se na osnovi članka 95. stavka 1. Zakona održati drugi krug glasovanja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VELIKA

JURE ŠAIN

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VELIKA

Velika, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članaka 95. i 102. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika donijelo je i objavljuje

ODLUKU O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA ZA IZBOR

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VELIKA

I.

Drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Velika održat će se u nedjelju, 30. svibnja 2021.

II.

U drugom krugu glasovanja izbor se obavlja između sljedećih kandidata s najvećim brojem glasova dobivenim u prvom krugu glasovanja:

1.

Kandidat: ROBERT HOFMAN

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2.

Kandidat: DARIO IVKOVIĆ

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VELIKA

JURE ŠAIN

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VELIKA

Velika, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VELIKA

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 4.544 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.132 birača, odnosno 46,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.132 birača, odnosno 46,92%. Važećih listića bilo je 2.080, odnosno 97,56%. Nevažećih je bilo 52 listića, odnosno 2,44%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

824

glasa

39,61%

Nositelj kandidacijske liste: VLADO BOBAN

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

690

glasova

33,17%

Nositelj kandidacijske liste: ROBERT HOFMAN

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

300

glasova

14,42%

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽENKO KLJAJIĆ

4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

190

glasova

9,13%

Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL ADŽAGA

5.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

76

glasova

3,65%

Nositelj kandidacijske liste: FRANJO ODOBAŠIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Velika su:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj kandidacijske liste: VLADO BOBAN

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ROBERT HOFMAN

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽENKO KLJAJIĆ

4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL ADŽAGA

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Velika:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj kandidacijske liste: VLADO BOBAN

dobila je 5  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

VLADO BOBAN

2.

ANTONIJA PAVLOVIĆ

3.

TOMISLAV DOŠEN

4.

MARTINA MARUNA

5.

MATEJ BOŠNJAKOVIĆ

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ROBERT HOFMAN

dobila je 5  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ROBERT HOFMAN

2.

ALEN SOLIĆ

3.

MARINA LUKIĆ

4.

MARIJANA BULAT

5.

NIKOLA LUKIĆ

3.

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽENKO KLJAJIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

DRAŽENKO KLJAJIĆ

2.

KONRAD KATIĆ

4.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: DANIJEL ADŽAGA

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

DANIJEL ADŽAGA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VELIKA

JURE ŠAIN

______________________________

 ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 18. svibnja 2021. od 00,00 sati do srijede 19. svibnja 2021. do 24,00 sata.