Banner 750x94 sajam ant

Untitled 1

Banner 750x94 advent pleter

advent plet

Breadcrumbs

Srijeda, 19 Svibanj 2021 14:39

Rezultati izbora i izabrani kandidati u općini Kaptol

Ocijeni sadržaj
(15 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE KAPTOL

Kaptol, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kaptol utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE KAPTOL

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 2.810 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.019 birača, odnosno 36,26%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.019 birača, odnosno 36,26%. Važećih listića bilo je 907, odnosno 89,01%. Nevažećih je bilo 112 listića, odnosno 10,99%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidat: MILE PAVIČIĆ

907

glasova

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

za općinskog načelnika Općine Kaptol izabran je

MILE PAVIČIĆ

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KAPTOL

IRENA PAPOUŠEK

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE KAPTOL

Kaptol, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kaptol utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KAPTOL

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 2.810 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.019 birača, odnosno 36,26%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.019 birača, odnosno 36,26%. Važećih listića bilo je 955, odnosno 93,72%. Nevažećih je bilo 64 listića, odnosno 6,28%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

758

glasova

79,37%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: MILE PAVIČIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

197

glasova

20,62%

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN TADIJANOVIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Kaptol su:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: MILE PAVIČIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN TADIJANOVIĆ

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Kaptol:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: MILE PAVIČIĆ

dobila je 11  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

MILE PAVIČIĆ

2.

DARIO LONČAREVIĆ

3.

NIKOLINA STANIĆ

4.

PETAR MIJOKOVIĆ

5.

ROBERT KELER

6.

ŽELJKO PERIĆ

7.

MATE JURIĆ

8.

DIJANA DAKIĆ

9.

ŽELJKO HANIČAR

10.

DENIS ANTOLOVIĆ

11.

MARINA JAKOVIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: DRAŽEN TADIJANOVIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

DRAŽEN TADIJANOVIĆ

2.

MILICA ZORIĆ

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE KAPTOL

IRENA PAPOUŠEK

______________________________

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 18. svibnja 2021. od 00,00 sati do srijede 19. svibnja 2021. do 24,00 sata.