Breadcrumbs

Nedjelja, 10 Veljača 2013 17:09

Stalna briga o konkurentnosti proizvodnje duhana

Ocijeni sadržaj
(5 glasova)

ZNANSTVENO STRUČNI SKUP U HRAVTSKIM DUHANIMA  -

 

Navodnjavanjem ostvareni prinosi na pjeskovitim tlima od 4.219 kg po hektaru,a navodnjavanjem 1.017 ha na pjeskovitim tlima proizvelo bi se 82 posto više i 1,5 milijuna kg duhana * Uporabom drvne biomase u sušnicama za duhan umjesto skupih fosilnih goriva kod sušenja 24.000 kg duhana ostvarila bi se ušteda od 72.720 kuna * Znanstveno i stručno istraživanje utvrdilo kako je kratkoročno i dugoročno teško pronaći adekvatnu zamjenu proizvodnji duhana.

U Hrvatskim duhanima prošlog tjedna održan je znanstveno stručni skup na kojem su razmotreni rezultati hrvatske agronomske znanosti i struke u primarnoj proizvodnji duhana na temelju višegodišnjih iskustava u stvaranju vlastitih sorata duhana te dvogodišnjih i trogodišnjih iskustava u navodnjavanju proizvodnje duhana i uporabi biomase kao najjeftinijeg energenta u sušnicama za duhan. Znanstvena i stručna priopćenja o tome imali su znanstvenici sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta prof. dr. Vinko Kozumplik, prof. dr. Stjepan Husnjak i prof. dr. Mario Njavro, vanjski suradnik mr. Slavko Kostić te agronomski stručnjaci Hrvatskih duhana i tehnološki stručnjaci za preradu duhana iz TDR – a.

Hrvatska agronomska znanost i struka o duhanu u funkciji je daljnjeg razvoja primarne proizvodnje duhana kako bi se stvorili visoki i stabilni prinosi kako postojećih tako i novih sorata duhana, koje će na navodnjavanim proizvodnim površinama imati prinos iznad 4.000 kg po hektaru. U lanjskim pokusima navodnjavanjem kap na kap ostvaren je prosječni prinos od 4.219 kg duhana po hektaru, odnosno 200 grama suhog lista po jednoj stabljici u sklopu od 22.000 biljaka po hektaru. Takva proizvodnja donosi dohodak po hektaru od 71.976 kuna,a u klasičnoj proizvodnji suhoga ratarenja na pjeskovitim tlima dohodak je 37.000 kuna po hektaru. Sada se navodnjava tek 1,3 posto od ukupnih 4.578 hektara proizvodnih površina pod duhanom, ako bi se navodnjavalo svih 1.017 hektara na pjeskovitim tlima u Podravini proizvelo bi se 82 posto duhana više ili 1,5 milijuna kg više nego u 2012. godini. Odnosno na tim proizvodnim površinama ostvarila bi se veća vrijednost proizvodnje za 29,6 milijuna kuna nego u suhome ratarenju,a otkupna cijena bila bi veća za 7 posto ili 1,09 kuna.

DRVNOM BIOMASOM DO SMANJENJA TROŠKOVA SUŠENJA DUHANA

S obzirom da su dosadašnji troškovi sušenja duhana u sušnicama sa skupim energentom plinom ozbiljno narušili dohodovnost proizvodnje duhana posljednjih nekoliko godina sve veće je zanimanje proizvođača za uporabu drvne biomase u sušnicama za duhan, jer je trošak sušenja duhana na plin veći do pet puta. Naime, trošak sušenja jednog kilograma duhana na ogrjevno drvo iznosi 0,65 kuna, a na plin 3,60 kuna. Na godišnjoj razini trošak sušenja 24.000 kg duhana u tri sušnice na plin iznosi 88.320 kuna,a na drvo 15.600 kuna s pozitivnom razlikom u korist drva od 72.720 kuna. Uz to, uz dobru izolaciju sušnica za duhan moguće je ostvariti i dodatne uštede u procesu sušenja duhana.

Na taj način hrvatskoj primarnoj proizvodnji duhana osigurava se profitabilnost i visok stupanj konkurentnosti ulaskom Hrvatske u EU, a znanstvena istraživanja o socio – ekonomskim aspektima proizvodnje duhana pokazala su kako je kratkoročno i dugoročno teško pronaći alternativu proizvodnji duhana s obzirom na njezinu tradiciju, gospodarski značaj i dohodovnost te proizvodnje u usporedbi s ostalim ratarskim kulturama.

- Ovakvi znanstveno stručni skupovi postali su dio tradicije Hrvatskih duhana i na njima se analiziraju znanstvena i stručna istraživanja iz prošle godine kao i ostvareni rezultati u primarnoj proizvodnji duhana. Na temelju tih rezultata znanost i struka daju nam smjernice za smanjenje troškova proizvodnje, povećanje prinosa i kvalitete duhana, što je bitno za naše kupce na svjetskom tržištu,a oni imaju svoje zahtjeve i moramo razvijati takvu kvalitetu duhana koje traži to tržište. Uz sve to moramo voditi i računa o isplativosti te proizvodnje za naše proizvođače kako bi se navodnjavanjem povećali prinosi,a uporabom drvne biomase umjesto skupih fosilnih goriva višestruko smanjili troškovi sušenja duhana. Hrvatska agronomska znanost i struka dala nam je odgovore na sva ta pitanja i stoga nema dvojbi o budućnosti proizvodnje duhana, istaknuo je dipl. ing. Mirko Boić, predsjednik Uprave Hrvatskih duhana.

Tekst i snimak: M. B.