Breadcrumbs

Srijeda, 19 Svibanj 2021 14:24

Rezultati izbora i izabrani kandidati u općini Čaglin

Ocijeni sadržaj
(12 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČAGLIN

Čaglin, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čaglin utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE ČAGLIN

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 1.817 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 896 birača, odnosno 49,31%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 896 birača, odnosno 49,31%. Važećih listića bilo je 862, odnosno 96,21%. Nevažećih je bilo 34 listića, odnosno 3,79%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidat: DALIBOR BARDAČ

671

glas

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

2.

Kandidat: ŽARKO NEMEČEK

191

glas

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

DOMOVINSKI POKRET - DP

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

za općinskog načelnika Općine Čaglin izabran je

DALIBOR BARDAČ

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČAGLIN

TATJANA PERUTKA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE ČAGLIN

Čaglin, 17. svibnja 2021.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Čaglin utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE ČAGLIN

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 1.817 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 876 birača, odnosno 48,21%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 876 birača, odnosno 48,21%. Važećih listića bilo je 851, odnosno 97,15%. Nevažećih je bilo 25 listića, odnosno 2,85%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

550

glasova

64,62%

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: DALIBOR BARDAČ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

162

glasa

19,03%

Nositelj kandidacijske liste: ANTUN EMIĆ

3.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

139

glasova

16,33%

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: ŽARKO NEMEČEK

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Čaglin su:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: DALIBOR BARDAČ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: ANTUN EMIĆ

3.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: ŽARKO NEMEČEK


IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Čaglin:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Nositelj kandidacijske liste: DALIBOR BARDAČ

dobila je 9  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

DALIBOR BARDAČ

2.

ŽELJKO JAKOPOVIĆ

3.

ŽELJKO ŠUTIĆ

4.

ANDRIJANA PLAVI

5.

VERA GAVRAN

6.

SLAVKO KNEŽEVIĆ

7.

TOMISLAV BRIŠ

8.

SLAĐANA ŠVAJDA

9.

MARA ŠIMIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: ANTUN EMIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ANTUN EMIĆ

2.

DANIJELA BERETIN

3.

HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE - HDSSB

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: ŽARKO NEMEČEK

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ŽARKO NEMEČEK

2.

ŽELJKO MATIĆ

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Čaglin osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE ČAGLIN

TATJANA PERUTKA

______________________________

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 18. svibnja 2021. od 00,00 sati do srijede 19. svibnja 2021. do 24,00 sata.