Breadcrumbs

Srijeda, 19 Svibanj 2021 14:19

Rezultati izbora i izabrani kandidati u općini Brestovac

Ocijeni sadržaj
(11 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BRESTOVAC

Brestovac, 17. svibnja 2021.g.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brestovac utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA

OPĆINE BRESTOVAC

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 3.263 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.604 birača, odnosno 49,16%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.604 birača, odnosno 49,16%. Važećih listića bilo je 1.554, odnosno 96,88%. Nevažećih je bilo 50 listića, odnosno 3,12%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidat: ZDRAVKO MANDIĆ

846

glasova

52,74%

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

2.

Kandidat: IGOR ČANČAR

388

glasova

24,18%

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

3.

Kandidat: IGOR SMOLJANOVIĆ

320

glasova

19,95%

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

za općinskog načelnika Općine Brestovac izabran je

ZDRAVKO MANDIĆ

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE BRESTOVAC

ANAMARIJA KOVAČEVIĆ TURAC

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE BRESTOVAC

Brestovac, 17. svibnja 2021.g.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Brestovac utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE BRESTOVAC

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 3.263 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 1.599 birača, odnosno 49,00%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.599 birača, odnosno 49,00%. Važećih listića bilo je 1.548, odnosno 96,81%. Nevažećih je bilo 51 listića, odnosno 3,19%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

814

glasova

52,58%

Nositelj kandidacijske liste: ZDRAVKO MANDIĆ

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

346

glasova

22,35%

Nositelj kandidacijske liste: IGOR ČANČAR

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

303

glasa

19,57%

Nositelj kandidacijske liste: IGOR SMOLJANOVIĆ

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

85

glasova

5,49%

Nositelj kandidacijske liste: SLAVKO LONČAREVIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću Općine Brestovac su:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZDRAVKO MANDIĆ

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: IGOR ČANČAR

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: IGOR SMOLJANOVIĆ

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj kandidacijske liste: SLAVKO LONČAREVIĆ


IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Brestovac:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositelj kandidacijske liste: ZDRAVKO MANDIĆ

dobila je 8  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ZDRAVKO MANDIĆ

2.

TOMISLAV ČOČIĆ

3.

TOMO VRHOVAC

4.

JOZO ILIĆ

5.

ZDENKO PETROVIĆ

6.

DARKO MARKANJEVIĆ

7.

IVAN KOVAČEVIĆ

8.

JOSIP PAVIĆ

2.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: IGOR ČANČAR

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

IGOR ČANČAR

2.

JURICA NIKIĆ-ČAKAR

3.

TOMISLAV BABIĆ

3.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: IGOR SMOLJANOVIĆ

dobila je 2  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

IGOR SMOLJANOVIĆ

2.

DRAGO STOJČEVIĆ

4.

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

Nositelj kandidacijske liste: SLAVKO LONČAREVIĆ

dobila je 0  mjesta te s ove kandidacijske liste nije izabran niti jedan član.

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Općinskom vijeću Općine Brestovac osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

PREDSJEDNICAOPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE BRESTOVAC

ANAMARIJA KOVAČEVIĆ TURAC

______________________________


ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 18. svibnja 2021. od 00,00 sati do srijede 19. svibnja 2021. do 24,00 sata.