Petak, 28 Veljača 2014 13:02

Zasijano 620.000 stiropornih plitica

Ocijeni sadržaj
(6 glasova)

SJETVA DUHANA ZA HIDROPONSKI UZGOJ PRESADNICA -

Iz njih ovog proljeća zasadit će se 4.000 hektara duhana

 - Od proizvođača duhana traži se zamjena u sušnicama za duhan skupog energenta plina jeftinijom drvnom biomasom, koja se sada koristi u samo 6% sušnica

U Hrvatskim duhanima u tijeku je automatizirana sjetva duhana u stiroporne plitice za hidroponski uzgoj presadnica duhana, kojima će ovog proljeća na sirovinskom području u Podravini i Slavoniji biti zasađeno do 4.000 hektara. I u ovogodišnjem sortimentu dominantna sorta je DH 17 s udjelom od 70 do 75 posto, a preostali dio zauzimaju nove sorte među kojima je najistaknutija DH 36 te u pokusnoj proizvodnji sorte iz prošlogodišnje selekcije.
Sjetva duhana u 620.000 stiropornih plitica bit će završena do sredine ožujka, a hidroponski uzgoj presadnica traje 55 do 60 dana pa se tako prve ovogodišnje sadnje duhana očekuju početkom mjeseca svibnja.
S ugovaranjem ovogodišnje proizvodnje duhana na sirovinskom području Podravine i Slavonije u Hrvatskim duhanima su zadovoljni, jer je dosad ugovoreno oko 90 posto od planiranih 4.000 hektara, a za proizvođače su osigurani svi potrebni reprodukcijski materijali kako za hiroponski uzgoj presadnica duhana tako i za sadnju i uzgoj duhana u polju. Međutim, radi smanjenja troškova sušenja duhana od proizvođača se traži da u sušnicama za duhana skupi energent zemni ili ukapljeni plin zamjenjuju jeftinijim energentom, drvnom biomasom čiji je trošak sušenja kilogram duhana 0,65 kuna dok je trošak sušenja na plin 3,60 kuna. U Podravini i Slavoniji tek je 87 sušnica na drvnu biomasu ili 6 posto kod 49 proizvođača, a realno je za očekivati da će u sljedeće dvije godine oko 300 proizvođača prijeći na sušenje duhana drvnom biomasom. Danas hrvatski proizvođači duhana, značajno zaostaju za proizvođačima duhana u Španjolskoj gdje se koristi 90 posto, Poljskoj i Grčkoj 80, te Srbiji 60 posto sušnica na biomasu, što bitno smanjuje njihove troškove proizvodnje duhana i tako povećava konkurentnost na globalnom duhanskom tržištu.