Banner 750x94 stampar

web banner

Banner 750x94 županica čestitka

jumbo plakat 2021a

Breadcrumbs

Petak, 22 Siječanj 2021 09:10

Izabrano najbolje idejno rješenje rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi

Ocijeni sadržaj
(13 glasova)

POŽEGA - Grad Požega i Udruženje hrvatskih arhitekata proveli su natječaj za izradu Urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi. Cilj natječaja bio je dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru. Natječaj je trajao od 21. srpnja do 15. listopada 2020. godine, a prva nagrada dodijeljena je radu autorica Ivane Tutek, Bernarde Lukač i Andree Čeko.

Kako stoji u pojašnjenju prvonagrađenog rada, Trg Svetog Trojstva, forum publicum – glavni gradski trg, dio je mreže javnih kolno-pješačkih površi-na unutar kulturno-povijesne cjeline grada Požege. Na tom specifičnom mjestu, rubno položenom u odnosu na gradsku jezgru, susreću se glavna pješačka ulica /Cehovska ulica/ i dominantni istočno-zapadni prometni pravac. Postojeći raster ulica i trgova posljedica je višestoljetnog razvoja grada i najznačajniji nositelj povijesnog kontinuiteta i urbanog identiteta.Topografija prostora trga je uglavnom ravna, s laganim nagibom - padom prema sjevernoj strani. Specifičnost prostorne dimenzije definira vizura na Požešku goru koja se oštro uzdiže odmah iznad južne strane trga stvarajući tako prirodnu pozadinu i balans gradskom tkivu. Takav položaj dao je trgu osobiti karakter u tipološkom i ambijentalnom smislu. Sve najvažnije prirodno-prostorno-povijesne silnice grada i regije susreću se na ovom prostoru, te je Trg oduvijek kontinuirano središte života grada i šire prostorne cjeline.

3793b7e33956f452215e5447180502e1 2 XL

Projekt uređenja trga zasniva se na konceptu revitalizacije tog prostora kao trajnog gradskog središta te transmisije elemenata povijesnog urbanog identiteta, duge i slojevite povijesti trga, u oblikovanju budućnosti grada za 21 stoljeće. Tragovi izvorno ovalne forme trga su naznačeni u novom idejnom rješenju kroz suvremenu interpretaciju niza dinamički položenih kružnica koje obavija metalna traka /rešetka/ usklađena s linijom fasade. Sama ploha omeđena je povijesnim prometnim pravcima /sjeverni i zapadni/ dok se južno-istočno položena cesta u drugoj fazi ukida i pretvara u interventni put. Kružnice formiraju fluidan, nestalan rub plohe trga koja se u završnom rješenju prostire do južne fasade. Širina zadržanih pro-metnica se smanjuje na minimalnu potrebnu te se povećavaju pješački koridori uz sjevernu i zapadnu ovojnicu trga, dok se centralno parkiralište izmješta južno od crkve i samostana sv. Duha. Na taj način vrši se postepena redukcija automobilskog prometa i reafirmira se dominantno pješački karakter trga. Sama dimenzija glavne plohe, početak i kraj trga, naslućuje se kroz svjetlosne tragove u parteru koji definiraju prostor između dvije izvorno gotičke crkve sv. Duha i sv. Lovre. Svjetlosni pravci u plohi markiraju osnovne smjerove kretanja i stvaraju poveznice prostora trga sa okolnim sadržajima te tako afirmiraju pojedine elemente postojećeg arhitektonsko-povijesnog okvira i njegovog neposrednog zaleđa.Koncept uspostavlja i novu prostornu os trga, kao odgovor na povijesni odnos između spomenika Sv. Trojstva i kuće Magistrata u središtu trga, suvremeno dizajnirani urban line – zona prihvata svih elemenata urbane opreme. Na ovaj način omogućena je lagana artikulacija gradskog prostora u funkciji različitih scenarija korištenja - sadržaji su koncentrirani u fleksibilno strukturiranoj centralnoj zoni dok su rubovi slobodni i fluidni u odnosu na samu ovojnicu trga.

3793b7e33956f452215e5447180502e1 4 XL

Projektnim rješenjem anketnog dijela prostora predviđa se novo parkiralište južno od franjevačke crkve i samostana, u neposrednoj blizini, uz novoformiranu ulicu koja je položena između zapadnog krila samostana i novog objekta polivalentnog sadržaja - tržnica – ugostiteljstvo – društveno – kulturni sadržaji, na mjestu na kojem se pretpostavlja prvobitna pozicija zapadne ulice trga. Projektno rješenje uređenja prostora trga u početnom dijelu predviđa izmještanje postojećeg centralnog parkirališta južno od crkve i samostana sv. Duha. Sama ploha omeđena je povijesnim prometnicama, sjeverna i zapadna, čija širina se smanjuje na minimalnu potrebnu te se povećavaju pješački koridori uz sjevernu i zapadnu ovojnicu trga dok se južna cesta u drugoj fazi ukida i pretvara u interventni put. Na taj način vrši se postepena redukcija automobilskog prometa i reafirmira se dominantno pješački karakter trga.

Razgovor Ocjenjivačkog suda s natjecateljima održat će se u četvrtak 21.01.2021.

Online izložba natječajnih radova otvorena je s danom objave rezultata i može se pogledati na poveznici.