Četvrtak, 01 Veljača 2024 15:33

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege s 9 točaka Dnevnog reda

Ocijeni sadržaj
(10 glasova)

POŽEGA - Gradsko vijeće Grada Požega održalo je svoju 25. sjednicu, ujedno i prvu u 2024. godini, na kojoj se našlo 9 točaka dnevnog reda.

Sve je započelo s Aktualnim satom koji traje 30 minuta a uz jedno pitanje vijećnika HDZ-a ostala pitanja postavljali su vijećnici iz oporbe, SDP-a i Mosta. Vijećnike je zanimalo do kuda je došlo planiranje i izvođenje radova koji bi spriječili oborinske poplave koje su zadnjih nekoliko godina ugrožavale grad i okolna prigradska naselja. To je jedan sveobuhvatni projekt koji će kroz nekoliko godina izvođenja, a koji financiraju Hrvatske vode grad Požegu spašavati od takvih poplava i velikih šteta koje nastaju. Vijećnika SDP-a zanimalo je dali je grad Požega dao suglasnost za korištenje prostora Fakultetu za turizam i ruralni razvoj i Sveučilištu Josipa Jurja Strosmayera za izvođenje nastave. Pitanje o stanju obnove i energetske obnove više stambenih zgrada preusmjereno je na Komunalac Požega, koji se o tome brine. Dali se uopće organiziraju savjetovanja s građanima u organizaciji grada Požege, zatim pitanje zapošljavanja u Gradskom muzeju Požega, i način kako i tko se zapošljava u programu Zaželi. Ponovljeno je i pitanje kako se igralište za djecu u Zelenoj ulici sada našlo u privatnom vlasništvu. Igralište je napravio i uredio grad Požega, a prošle godine ta parcela se vratila zakonskim vlasnicima jer im je bila oduzeta za bivše države. pa je sada i igralište na privatnom prostoru.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege su vijećnici usvojili, jer se radi samo o usklađivanju sa planom uređenja Trga sv. Trojstva koji uskoro kreće. Usvojen je i prijedlog Odluke o uređenju prometa na području grada Požege, a grad se odlukom vijećnika odrekao pravo prvokupa zgrade Samostana časnih sestara koji je ponuđen za otkup po cijeni od 1,35 milijuna eura jer se samostan zatvara. Po neslužbenim izvorima tu zgradu namjerava kupiti Požeška biskupija za neku od svojih djelatnosti.

Usvojene su i Odluke o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2023./ 24. u dijelu koji pripada gradu Požega. Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima grada Požege.točka Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Požege sigurnim mjestom za žene nije dobio potrebnu većinu glasova, jer su za prijedlog glasovali samo vijećnici oporbe, koji su i predložili Rezoluciju, dok vijećnici koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta nisu prihvatili ovaj prijedlog.

Zadnja, 9. točka Prijedlog Rezolucije o proglašenju Grada Požege sigurnim mjestom za žene nije dobio potrebnu većinu glasova, jer su za prijedlog glasovali samo vijećnici oporbe, koji su i predložili Rezoluciju, dok vijećnici koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta nisu prihvatili ovaj prijedlog.