Banner 750x94 panonika

HOE WebBanneri 750x250

Breadcrumbs

Srijeda, 27 Ožujak 2013 09:19

Smanjen broj vijećnika u Skupštini županije

Ocijeni sadržaj
(5 glasova)

16. SJEDNICA SKUPŠTINE POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE  -

 

IMG 5108POŽEGA – Vijećnici Skupštine Požeško-slavonske županije odradili su svoju posljednju radnu skupštinu u ovom mandatu, a očekuje ih još svečana sjednica za dan županije. Stoga se na dnevnom redu našlo tridesetak točaka dnevnog reda. Već na početku u Aktualnom satu rasplamsala su se i pitanja, a kako je dio odgovora davao i saborski zastupnik Franjo Lucić, nazočan na sjednici, iz oporbe ( vijećnici SDP-a) su reagirali da predizbornu kampanju prenese u druge prostore.

IMG 5110Pitanje koje je postavio još na prošloj sjednici Nikola Brekalo vijećnik iz koalicije HDSSB-HSLS, a na koje je dobio pismeni odgovor iz Hrvatskih cesta, iznenadilo je mnoge, jer brzu cestu koju mnogi koriste u predizbornoj kampanji, trasu brze ceste Požega-Pleternica-Brestovac Hrvatske ceste nisu ozbiljno ni razmišljale graditi. Naime u međuvremenu je istekla i lokacijska dozvola, a izdavanje građevinske nije nikada ni došlo u proceduru. Brekalo je tražio odgovornost zbog toga propusta, jer sada tek treba u slijedećem planskom razdoblju, po tvrdnji Hrvatskih cesta, planirati sredstva i početi s procedurom za izdavanje lokacijske dozvole. Tu se nepotrebno izgubljene godine. Po odgovoru župana Marijana Aladrovića odgovornost za ovu novu situaciju svakako snosi isključivo tvrtka Hrvatske ceste, jer županija nije mogla utjecati na njihove aktivnosti i znati da je istekla lokacijska dozvola.

Odgovor Hrvatskih cesta d.o.o. od 27. veljače 2013. godine: -„ Za trasu brze ceste Požega-Pleternica-Brestovac bili su izrađeni svi projekti i elaborati za otkup zemljišta (2010.711.), no građevinska dozvola nije nikada izdana jer je u međuvremenu istekla lokacijska dozvola“.

Županijska skupština ubuduće 35 vijećnika

IMG 5111Vijećnici Skupštine usvojili su prijedlog novog Statuta Požeško-slavonske županije, Poslovnika Županijske skupštine i odluku o radnim tijelima Županijske skupštine. Novina je da će ubuduće Županijska skupština brojiti 35 vijećnika, umjesto sadašnjih 41. Pripadnici srpske nacionalne manjine ostvaruju pravo na dva vijećnika u Županijskoj skupštini. Novi Statut propisuje i da se opoziv čelnika županije, župana i njegovih zamjenika ubuduće može zatražiti raspisivanjem referenduma i izjašnjavanjem 20% birača županije na referendumu, koji se može raspisati tek 12 mjeseci od stupanja na dužnost župana i njegovih zamjenika. Odluka o opozivu župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici. Skupština može imati do dva potpredsjednika a jedan se bira iz redova nacionalne manjine.

Raspodjela pomoći proračuna RH

IMG 5114Planom Ministarstva financija županija će u 2013. dobiti pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 5,25 milijuna kuna, od čega se 75% raspoređuje općinama i gradovima, a preostalih 25% koristi Požeško-slavonska županija koji će koristiti za kapitalna ulaganja. Općine i gradovi koriste 3,93 milijuna kuna po kriterijima broja stanovnika iz popisa 2011. god., tako da 70% pomoći dobivaju one jedinice koje imaju najmanji prosjek prihoda po stanovniku, a drugih 30% po površini jedinice, tako da pomoć dobivaju one jedinice koje imaju smanjenu gustoću naseljenosti jedinice.

Slavonska energetska agencija

IMG 5113Na području slavonskih županija osniva se Slavonska energetska agencija koje će uz Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Vukovarsko-srijemsku, Virovitičko-podravsku, Grad Osijek, Grad Vinkovce, Grad Vukovar biti član i Požeško-slavonska županija. Agencija se osniva za potrebe praćenja i planiranja potrošnje energije, poticanja energetske učinkovitosti i razvoja obnovljivih izvora energije jedinica članova agencije. Agencija će pružati i stručnu pomoć u provođenju usmjerenih na ispunjenje obveza koje nalažu zakoni i norme EU i RH, inicijativu i pomoć u pripremi i provedbi EU projekata s područja energetske učinkovitosti i korištenja alternativnih te obnovljivih izvora energije.

Nova imenovanja

Skupština je usvojila i odluke o imenovanju članova školskih odbora u osnovnim i srednjim školama ispred osnivača Požeško-slavonske županije. Budući da u travnju članovima školskih odbora ističe mandat imenovani su novi članovi s mandatom na četiri godine i to 33 u osnovnim školama, 21 u srednjim školama i 3 u đačkom domu.

Skupština je na čelo svoje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije imenovala dr. sc. Ivicu Samarđića iz Požege. Iako je u dosadašnjem mandatu tu funkciju obavljao mr. sc. Tomislav Crnjac iz Kutjeva Skupština mu nije produžila mandat, nego je na njegovo mjesto imenovan bivši ravnatelj Javne ustanove Park prirode Papuk.