Banner 750x94 komora

utekstu2

Banner 750x94 Mali istraživaci

Tip 1 Baner

Breadcrumbs

Subota, 27 Lipanj 2020 10:15

Usvojen rebalans proračuna Grada Požege za 2020. godinu

Ocijeni sadržaj
(19 glasova)

ODRŽANA 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE –

POŽEGA – Održana je 23. Sjednica Gradsko vijeća Grada Požege, a pred vijećnicima su se našle dvadeset i dvije točke dnevnog reda. Većina ih je usvojena bez veće rasprave i jednoglasno. Većinom glasova usvojeni su prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Grada Požege za 2019. godinu, godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2019. godinu i izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, sportu, turizmu i predškolskom odgoju i školstvu za 2019. godinu, te njihove izmjene i dopune za 2020. godinu, kao i izvješća o izvršenju programa građenja objekata i uređaja te održavanja komunalne infrastrukture u prošloj godini. Nakon rasprave usvojen je i prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za ovu godinu. Naime, Proračun Grada Požege za 2020. godinu usvojilo je Gradsko vijeće Grada Požege na 20. sjednici dana, 4. prosinca 2019. godine i njime su planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci u iznosu od 172.082.000,00 kn.

- Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici smanjuju se za 1,10 %, odnosno za 1.758.301,00 kn i sada iznose 169.523.699,00 kn, a rashodi i izdaci se povećavaju za 6,87 %, odnosno za 11.822.339,00 kn i sada iznose 183.904.339,00 kn. Uravnoteženje proračuna je planirano uključenjem rezultata iz prethodne godine u iznosu 14.380.640,00 kn. Iz navedenog proizlazi da ukupni prihodi i primici sa uključenim prenesenim rezultatom iznose 183.904.339,00 kn, odnosno u visini su planiranih rashoda i izdataka. – pojasnio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Smanjenje prihoda poslovanja za 1,10% je u najvećem dijelu posljedica trenutne situacije sa COVID-19, te nekih drugih manje značajnih promjena, a odnosi se na smanjenje prihoda od poreza za 2.200.000,00 kn i smanjenja stope prireza na porez na dohodak, povećanje pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2,5 % odnosno za 2.060.270,00 kn, smanjenje prihoda od imovine za 10,5 %, odnosno za 234.200,00 kn, smanjenje prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 7,1%, odnosno za 1.183.400,00 kn, te smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 10,40 %, odnosno za 200.971,00 kn.

Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom Gradsko vijeće odobrilo je oslobađanje od plaćanja mjesečnih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Požege za mjesec lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine, za one poslodavce kod kojih je zbog koronakrize došlo do privremenog pada poslovnih aktivnosti ili ostvarenog gubitka u poslovanju ili koji nisu bili u mogućnosti pokrenuti poslovne aktivnosti nakon ukidanja mjera o ograničenju rada koje je propisao Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

- Riječ je o odluci kojom želimo pomoći svim poslodavcima koji su se zbog koronavirusa našli u situaciji privremenog pada poslovnih aktivnosti ili ostvarenja gubitka u poslovanju i koji nisu mogli pokrenuti poslovne aktivnosti nakon ukidanja mjera o ograničenju rada. Smatram da moramo dodatno pomoći onima koji su ovom situacijom najviše pogođeni, a to je između ostalog i ugostiteljski sektor. - rekao je gradonačelnik Puljašić.

Većinom glasova je prihvaćeno i imenovanje Sanele Kovačević ravnateljicom Dječjeg vrtića Požega na mandat od četiri godine koji počinje teči od 8. rujna 2020. godine. Donesena je i odluka u svezi ponude Požeško-slavonske županije za prodaju nekretnina - kulturna dobra. poslovni prostor, Županijskoj ulici 2, Požega (Ljekarna Požega).

- Riječ je o prostorima stare ljekarne koja ima svoju kulturnu važnost, ali i jedna je od najatraktivnijih lokacija na Trgu Sv. Trojstva. Grad Požega trebao bi ući u vlasništvo tih prostora, posebice što je cijena prihvatljiva, sukladno onom što je ta zgrada značila, a nadamo se da će značiti i u budućnosti jer već imamo nekoliko izvrsnih projekata. Prema svim izračunima taj objekt bi koštao oko 4,4 milijuna kuna, sredstva u proračunu imamo osigurana. – kazao je gradonačelnik.

Odlukom Gradskog vijeća usvojeno je i nekoliko odluka vezanih uz komunalne djelatnosti pa su tako usvojene Odluke o I. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti, Prijedlog I. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu. Vijećnici su odlučili i o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027. godine za čiju je izradu zadužena Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega. Izmijenjena je i Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege te usvojena Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi.

Foto: arhiva