Banner 750x94 orljava

Webp.net gifmaker 1

Breadcrumbs

Petak, 26 Lipanj 2020 09:49

Gradski vijećnici Lipika održali sjednicu u Vatrogasnom domu

Ocijeni sadržaj
(18 glasova)

SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LIPIKA - 

LIPIK - Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Lipika ovog je puta, zbog već poznatih protuepidemijskih razloga održana u prostoru Vatrogasnog doma u Lipiku, a odmah, nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić pozdravio prisutne, započeo je aktualni sat. 

Vijećnik Mijo Štimac (HDZ) je upitao gradonačelnika Vinka Kasanu (HDZ) o situaciji oko energetske obnove društvenih domova te što je još preostalo, na što mu je odgovoreno kako je šest društvenih domova (Antunovac, Brekinska, Brezine, Filipovac, Marino Selo i Poljana), što se tiče građevinskog dijela, uglavnom završeno te se sad još završavaju financijske obveze i šalju izvješća. Gradonačelnik se osvrnuo i na to kako se prikuplja dokumentacija za obnovu preostalih društvenih domova na području Lipika.

Vijećnicu Mihaelu Žili Petrović (SDP) su zanimale novosti oko Kursalona i Wandelbahna, kao i oko aktualnih investicija. Gradonačelnik joj je odgovorio da nema nikakvih drugih novosti osim inicijative da to preuzme Grad, odnosno da Grad Lipik kupi Kursalon i Wandelbahn (bez hotela) kako bi ih mogli kandidirati na nekim natječajima putem kojeg bi u konačnici bili obnovljeni. Naravno, sve ovisi o tome kako će se razvijati pregovori sa sadašnjim vlasnikom. U vezi drugih investicija, gradonačelnik je odgovorio da su društveni domovi uglavnom obnovljeni, dobro se odvijaju i radovi na izgradnji osnovne zajedničke infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Lipik 2, projekt "Zaželi" ide dalje, a dobivena je i Odluka o financiranju Vile Zinke.

Nakon aktualnog sata vijećnici su prešli na Dnevni red sjednice pa su brzinski odmah usvojili čitav niz, manje više planskih dokumenata i točaka tehničke naravi koje su se odnosile na Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika, Prijedlog Izmjena Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Lipika, Prijedlog Izmjena Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Grada Lipika, Prijedlog dopune Odluke o pravima gradonačelnika Grada Lipika, Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Grada Lipika te Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za razdoblje od 2020. do 2026. godine.

Bez velike rasprave su usvojena izvješća gradskog komunalnog poduzeća Lipkom d.o.o., LAG-a Zeleni trokut i Turističke zajednice Grada Lipika. Usvojeno je i izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik, prilikom čega im se gradonačelnik javno zahvalio na čitavom angažmanu koji čine za građane Lipika. Isto tako je usvojeno i izvješće o radu Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o. u vezi čega je vijećnik Derenj pohvalio gradonačelnikovu odluku o osnivanju razvojne agencije čije je usluge u pisanju projekata i sam gradski vijećnik uspješno koristio.

S obzirom na to da na sjednici nije bilo predstavnika tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac, kao ni Vode Lipik d.o.o. i Javne vatrogasne postrojbe, točke 8., 12. i 14. Dnevnog reda sjednice na prijedlog gradonačelnika su povučene te će se izvješća o radu za 2019. godinu ovih dviju tvrtki i JVP-a naći na raspravi tijekom sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Pod točkom "Razno", SDP-ov vijećnik Igor Papić je upitao gradonačelnika o projektu aglomeracije koji je na području Lipika započeo sredinom lipnja. Gradonačelnik mu je odgovorio kako se radi o projektu koji bi mogao trajati do tri godine i pri čemu će čitav Lipik biti obuhvaćen, ali, kako je rekao, ovo je prijeko potreban projekt kojim ćemo dobiti kvalitetnu kanalizacijsku i vodovodnu mrežu.

Vlado Stakor (HDZ) je upitao ima li nekih saznanja o tome kad će se završiti kanalizacija u Poljani, a odgovoreno mu je da se čini sve da se taj projekt završi, međutim i dalje je aktualan problem s izvođačem - Vodoprivredom Daruvar pa sad sve ovisi o tome kako će se odvijati situacija u tom poduzeću.

Izvor: compas.com.hr