Banner 750x94 sajam ant

Untitled 1

Banner 750x94 advent pleter

advent plet

Breadcrumbs

Srijeda, 19 Svibanj 2021 12:22

Rezultati izbora i izabrani kandidati u gradu Pakracu

Ocijeni sadržaj
(11 glasova)

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA PAKRACA

Pakrac, 17. svibnja 2021. g

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  IZBORA GRADONAČELNIKA GRADA PAKRACA

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 6.967 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.162 birača, odnosno 31,03%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.162 birača, odnosno 31,03%. Važećih listića bilo je 1.798, odnosno 83,16%. Nevažećih je bilo 364 listića, odnosno 16,84%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidatkinja: ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

1.798

glasova

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

III.

Na osnovi članka 94. Zakona utvrđuje se:

za gradonačelnicu Grada Pakraca izabrana je

ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

PREDSJEDNICA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA PAKRACA

IVONA SANDRIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA PAKRACA

Pakrac, 17. svibnja 2021. g.

        Na osnovi članka 116., u svezi članka 53. točaka 10. i 11. te članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE  IZBORA ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA PAKRACA

IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 1.099 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 230 birača, odnosno 20,93%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 230 birača, odnosno 20,93%. Važećih listića bilo je 218, odnosno 94,78%. Nevažećih je bilo 12 listića, odnosno 5,22%.

II.

Pojedini kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.

Kandidatkinja: MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ

218

glasova

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

III.

Na osnovi članka 115. Zakona utvrđuje se:

za zamjenicu gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine  izabrana je

MIRSADA POPOVIĆ DAMJANOVIĆ

PREDSJEDNICA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA PAKRACA

IVONA SANDRIN

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA PAKRACA

Pakrac, 17. svibnja 2021. g.

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

I.

Od ukupno 6.967 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.146 birača, odnosno 30,80%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.146 birača, odnosno 30,80%. Važećih listića bilo je 2.014, odnosno 93,85%. Nevažećih je bilo 132 listića, odnosno 6,15%.

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

1.372

glasa

68,12%

Nositeljica kandidacijske liste: ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

472

glasa

23,43%

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN KREJČI

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

170

glasova

8,44%

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA IVANOVIĆ

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Pakraca su:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositeljica kandidacijske liste: ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN KREJČI

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA IVANOVIĆ

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Pakraca:

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

Nositeljica kandidacijske liste: ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

dobila je 9  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ANAMARIJA BLAŽEVIĆ

2.

MIROSLAV IVANČIĆ

3.

KRISTINA MILEK

4.

MIHAEL ANDRIJANIĆ

5.

TOMISLAV NOVINC

6.

VLADO ECK

7.

MARIJO SELEŠI

8.

KARLO REK

9.

ANITA SKALNIK

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: ZORAN KREJČI

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

ZORAN KREJČI

2.

TAMARA VUJANIĆ

3.

MILE VUJIĆ

3.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA IVANOVIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

NIKOLA IVANOVIĆ

V.

Na osnovi članka 107. stavka 1., u svezi članka 103. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u Gradskom vijeću Grada Pakraca osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

PREDSJEDNICA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA PAKRACA

IVONA SANDRIN

______________________________

ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

            Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za članove predstavničkih tijela jedinica mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            U postupku izbora za izvršno tijelo jedinice prigovor mogu podnijeti političke stranke, kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača jedinice u kojoj se provode izbori.

            Rok za podnošenje prigovora je 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršenja radnja na koju je stavljen prigovor, a na objavljene rezultate izbora počinje teći od utorka 18. svibnja 2021. od 00,00 sati do srijede 19. svibnja 2021. do 24,00 sata.