Banner 750x94 andrija stampar

web banner

Breadcrumbs

Subota, 04 Srpanj 2020 21:46

DIP obavještava sve kojima je dijagnosticiran Covid - 19 i koji su u samoizolaciji da se mogu još sutra do 12 sati prijaviti za dolazak biračkog odbora s listićem na njihovo mjesto boravišta

Ocijeni sadržaj
(19 glasova)

Kako se nekoliko puta mijenjala Odluka o glasovanju osoba kojima je dijagnosticiran Covid - 19 i osoba kojima su izrečene mjere samoizolacije iz Državnog izbornog povjerenstva pozivaju putem medija, da se sve osobe koje žele pristupiti glasovanju, trebaju ranije javiti, a najkasnije sutra 05. srpnja na sam dan glasovanja do 12 sati, Izbornim povjerenstvima općina i gradova i biračkim odborima. Na taj način će biti u evidenciji i članovi biračkih odbora će doći do njih, pred ulaz njihovog stana ili kuće, sa glasačkim listićem koji će preuzeti i obaviti glasovanje. Tehnički će svakako to biti jako teško odraditi, jer osim bolesnih i nepokretnih osoba kojima je i inače biračka komisija dolazila u stan ili kuću, sada će, posebno u Požeško-slavonskoj županiji biti veliki broj zaraženih i u samoizolaciji, pa je upitno da li će moći stići doći do svih.

Glasanje izvan biračkog mjesta birača kojima je dijagnosticirana zaraza sa SARS-CoV-2 (COVID-19) - Birači kojima je dijagnosticirana zaraza sa SARS-CoV-2 (COVID-19) (dalje: birači kojima je dijagnosticirana zaraza), uslijed čega ne smiju pristupiti biračkom mjestu, glasaju uz pomoć druge osobe koja će po njihovoj ovlasti i uputi ispuniti glasački listić na način propisan točkom 1. Obvezatnih uputa Državnog izbornog povjerenstva broj Z VI (dalje: osoba od povjerenja).

 - Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza radi omogućavanja glasanja, provode glasanje na način da sve radnje obavljaju ispred ulaznih vrata stambenog objekta u kojem birač ima prebivalište i u kojem se u trenutku glasanja taj birač nalazi i to isključivo uz pomoć osobe od povjerenja koja će po uputi tog birača ispuniti glasački listić. - Birač kojem je dijagnosticirana zaraza ne smije imati neposredan kontakt sa članovima biračkog odbora niti sa glasačkim listićem.

 - Članovi biračkog odbora osobi od povjerenja daju odgovarajući glasački listić koji ta osoba ispunjava sukladno dobivenoj uputi od birača kojem je dijagnosticirana zaraza, nakon čega osoba od povjerenja presavija glasački listić, stavlja ga u posebnu omotnicu, zatvara je i istu predaje članovima biračkog odbora. - Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza obavezno nose maske i rukavice.

 - Članovi biračkog odbora koji dolaze po pozivu birača kojem je dijagnosticirana zaraza, nose sa sobom dezinficijens za ruke te dezinficiraju rukavice (kao što bi dezinficirali ruke da nemaju rukavice) prije i poslije svake posjete pojedinom biraču.

- Nakon što su omogućili glasanje biračima kojima je dijagnosticirana zaraza, članovi biračkog odbora po dolasku na biračko mjesto ulaze s maskom, najprije dezinficiraju ruke/rukavice i potom omotnicu s glasačkim listićem kao i sav drugi izborni materijal predaju predsjedniku biračkog odbora, skidaju maske i rukavice s ruku, odlažu ih u kantu za otpatke u kojoj je vrećica i dezinficiraju ruke.