Banner 750x94 bilburger

bilburger

Breadcrumbs

Četvrtak, 06 Veljača 2014 13:44

Unapređenjem proizvodnje do veće isplativosti

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

U HRVATSKIM DUHANIMA ODRŽAN ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP O PROIZVODNJI DUHANA -

Navodnjavanjem do većih prinosa, a uporabom biomase u sušenju duhana do manjih troškova

Cilj je do 2016. godine povećati navodnjavanje proizvodnih površina pod duhanom sa sadašnjih 128 hektara na 1.000 hektara i ostvariti bruto dohodak od 73.711 kuna po hektaru, a sada se bez navodnjavanja ostvaruje 38.616 kuna po hektaru. Dosadašnji broj od 87 sušnica za duhan na biomasu povećati na oko 300, jer je trošak sušenja drvetom jednog kilograma duhana 0,65 kuna za razliku od troška sušenja na plin od 3,60 kuna
Deset novih sorata duhana iz vlastite selekcije, a kojih neke daju vrlo visoke prinose pa se uskoro mogu očekivati i u komercijalnoj proizvodnji

U Hrvatskim duhanima proteklog je tjedna održan znanstveno – stručni skup, koji se već tradicionalno održava na početku nove proizvodne i poslovne godine, a na kojemu su analizirani rezultati znanstveno – stručnih projekata ostvarenih u prethodnoj godini kao i njihova primjena u unapređenju primarne proizvodnje duhana. Cilj tih projekata koje vodi Znanstveno – stručni tim Hrvatskih duhana u suradnji sa zagrebačkim Agronomskim fakultetom, Poljoprivrednim fakultetom iz Osijeka i Duhanskim institutom iz Zagreba je unapređenje proizvodnje duhana, smanjenje troškova sušenja i kreiranje novih kultivara duhana što će sve zajedno doprinijeti većim prinosima, manjim troškovima i većoj profitabilnosti primarne proizvodnje duhana u Podravini i Slavoniji.
Tako je o proizvodnji duhana u prošloj godini govorio predsjednik Uprave Hrvatskih duhana dipl. ing. Mirko Boić, a o trogodišnjim rezultatima pokusa navodnjavanja duhana imao je izlaganje dipl. ing. Josip Zdeličan, dok je trogodišnje rezultate pokusa uporabe biomase u sušenju duhana priopćio dipl. ing. Marijan Zahanek. O rezultatima jednogodišnjih pokusa kontrole zaperaka govorila je dr. sc. Kristina Grčić iz zagrebačkog Duhanskog instituta, a prof. dr. sc. Jasenka Ćosić s osječkog Poljoprivrednog fakulteta izvijestila je o zdravstvenom stanju nasada duhana u prošloj godini, dok je prof. dr. sc. Vinko Kozumplik sa zagrebačkog Agrononomskog fakulteta predstavio prošlogodišnje rezultate u oplemenjivanju i proizvodnji duhana.Dipl. ing. Mirko Boić
Ocjenjujući ovogodišnji znanstveno – stručni skup o proizvodnji duhana predsjednik Uprave Hrvatskih duhana dipl. ing.. Mirko Boić, uz ostalo, istaknuo je kako se radi o rezultatima trogodišnjih pokusa u navodnjavanju, uporabi biomase u sušenju duhana i selekciji novih hibrida duhana za potrebe vlastite proizvodnje iza koji sada imaju i svoju punu znanstvenu i stručnu potvrdu.
Znanstveno utemeljeni razvoj i održivost proizvodnje duhana
– Na pjeskovitim tlima u Podravini je dokazano da se može ostvariti prosječni prinos duhana od 3.500 kg po hektaru, a imamo i primjera s ostvarenih i više od 4.000 kg po hektaru. Ostvareni prosječni prinos od 3.500 kg po hektaru s navodnjavanjem je zajamčen, a ako se to ne ostvari znači da proizvođač nešto nije napravio sukladno zahtjevima struke i tehnologije. Isto tako, sada imamo i trogodišnje rezultate istraživanja uporabe biomase za sušenje duhana, troškove sušenja biomasom po kilogramu duhana kao i emisiju CO2 u okoliš. Sve to sada je i znanstveno dokazano i mi stojimo iza tih podataka, koji znače daljnji opstanak proizvodnje duhana. Mi danas za svoje vlastite potrebe imamo i 10 novih sorata duhana, a neke od njih daju visoke prinose i ako s njima povećamo proizvodnju duhana i za jedan posto to je značajan novac u odnosu na ukupnu vrijednost hrvatske primarne proizvodnje duhana od oko 180 milijuna kuna. Može se možda postići i više, ali uz pomoć znanosti i struke o duhanu te povjerenju naših proizvođača mi zajedno možemo napraviti jednu sigurnu, održivu i profitabilnu proizvodnju duhana. To potvrđujemo i svojim uspješnim nastupom na svjetskom tržištu, jer na zalihama imamo duhana samo jednu godinu i nemamo starih zaliha, jer je naš duhan kvalitetan. Stoga moramo uložiti još više napora u povećaju prinosa duhana od uzgoja presadnica do duhana u polju - poručio je Boić, dodajući kako će i u buduće ulagati u agronomsku znanost i struku o duhanu, radi povećanja prinosa i kvalitete duhana, jer o tome ovisi opstanak hrvatskog duhana na svjetskom tržištu.
U okviru priprema za ugovaranje ovogodišnje proizvodnje duhana tijekom ovog mjeseca na sirovinskom području Hrvatskih duhana u Podravini i Slavoniji bit će održano više skupova s proizvođačima duhana na kojima će im biti predstavljeni rezultati trogodišnjih pokusa navodnjavanja duhana i uporabe biomase u sušenju duhana. Do sada se kod 29 proizvođača navodnjava 128 hektara ili 3,7 posto od ukupnih proizvodnih površina pod duhanom,a cilj je da se do 2016. godine navodnjavanju proizvodne površine od oko 1.000 hektara kod 157 proizvođača duhana. Na taj način mogao bi se ostvariti bruto prihod po hektaru od 73.711 kuna u odnosu na konvencionalnu proizvodnju u kojoj se ostvaruje 38.616 kuna po hektaru. Sušenje duhana na biomasu do sada je u 87 sušnica za duhan kod 49 proizvođača, a realno je za očekivati da će do 2016. godine uporaba biomase za sušenje duhana biti kod oko 300 proizvođača duhana u Podravini i Slavoniji s obzirom na to da je trošak sušenja drvetom jednog kilograma duhana 0,65 kuna za razliku od uporabe plina čiji je trošak 3,60 kuna po kilogramu duhana. Ulaganje od 5.000 eura u kupnju termogena za biomasu u sušnicama za duhan proizvođačima se isplati za godinu ili godinu i pol, što je ujedno i najbrži povrat uloženog novca.
U Hrvatskim duhanima očekuju da će proizvođači naći svoj interes u široj primjeni njihovih znanstveno – stručnih mjera za unapređenje svoje proizvodnje duhana i povećanja prinosa, stabilnosti i profitabilnosti, što će jamčiti daljnju budućnost hrvatske primarne proizvodnje duhana.