Banner 750x94 sajam ant

Untitled 1

Banner 750x94 advent pleter

advent plet

Breadcrumbs

Ponedjeljak, 10 Listopad 2022 10:27

OPG Baltić iznad Stražemana ugrožava divlja deponija - ruši mu ogradu i ugiba stoka

Ocijeni sadržaj
(5 glasova)

STRAŽEMAN - Već nekoliko godina Augustin Baltić iz Stražemana i njegov OPG Baltić, koji se bavi uzgojem crne slavonske svinje, mangulice i ovaca, ima velikih problema s divljom deponijom koja se sve više približava njegovoj parceli od 20 ha pašnjaka. Iako se sve nalazi i u okviru Parka prirode Papuk divlje odlagatelje ni to nesmeta da gotovo svakodnevno odlažu otpad. Ima tu velikih količina građevinskog otpada, iako svaki graditelj, što mu piše u građevinskoj dozvoli, mora na pravi način zbrinuti svoj građevinski otpad. Dovoze se velike količine iskopa zemlje od raznih radova, od aglomeracija, izgradnje prometnica do gradnje infrastrukturnih i stambenih objekata, zemlju voze i sa gradilišta koje vode lokalne samouprave, a i svi ti graditelji su se prije početka gradnje obvezali o pravilnom zbrinjavanju iskopane zemlje. Tu se nalaze i velike količine kućnog otpada, od lijekova, ambalaže, PVC predmeta i ostale plastike, pa sve do poljoprivrednog otpada, vreća od gnojiva, ambalaže od pesticida. Neodgovorni idu tako daleko da na tu divlju deponiju bacaju i uginule životinje a nađe se i ostataka od ulovljenih divljih životinja, iako je i svima njima propisano kako moraju postupiti za uginulom stokom i životinjskim otpadcima.

 - Sve se to baca na ovu parcelu s kojom graničim sa zapadne strane, a onda iz općine Velika pošalju bager da to sve pogura prema mojoj parceli, tako da nastane nova i sve veća površina da se može i dalje dovoziti isti otpad. Nema niti ograde, niti table da je zabranjeno odlaganje otpada, niti vlasnik parcele ograđuje tu svoju novo stvorenu parcelu. Problem je što se ta parcela sada širi na moju parcelu, koja je zbog većeg broja stoke na ispaši ograđena s betonskim stupcima i željeznom armaturom. Ograda se već nagnula i sa svakim novim zarušavanjem terena se ruši. Taj nasip materijala je nestabilan, i svaki dan sve više puca i odvaja se od terena, a sve pada sada na moju parcelu i zatrpava ogradu - žali se Augustin Baltić i pokazuje na sve na terenu. Zvao je do sada sve službe, od policije koja kaže da su u tom slučaju nemoćni, do općine Velika, njihovog komunalnog redara u više navrata koji nisu također nikako reagirali.

Nema nikakve reakcije, a ima tu posla i za vodopravnu inspekciju jer su tim nasipanjem zatrpali jedan prirodni izvor, a i jedan manji potok u kojem se napajala Baltićeva stoka. Ima za građevinsku inspekciju jer kamioni građevinskih tvrtki gotovo svakodnevno dovoze građevinski otpad i zemlju iz iskopa. Za sanitarnu i veterinarsku  inspekciju jer ima lešina uginule stoke a i lovci nakon uspješnog lova sve ono što nije za ponijeti od mesa divljači bace ovdje na deponiju, o čemu svjedoči smrad raspadnutih iznutrica, koža i ostalog.

 - Sada je rad mog OPG ugrožen, no od tih otpada od gnojiva i pesticida koji se nakon kiše cijede u potok imam uginuće stoke. Nedavno mi je uginula rasplodna krmača i nerast mangulice vrijednih po 5 tisuća kuna, razboljele su se i druge svinje pa sam ih morao premjestiti na drugo područje. Sad sam primijetio i uginuće kod ovaca, imam ih još 70-tak, a trenutno ih nemam kuda premjestiti - kaže sada sve više očajan Augustin Baltić jer više nezna što učiniti. Ima kuću i turistički objekt koji je izgradio kao nadogradnju na stočarstvo, na kraju Stražemana i svakodnevno vidi kamione, traktore i automobile koji odvoze smeće, ali on ih nema pravo zaustavljati, a sve nadležne službe ne reagiraju.

 - Pitam se i zašto su izgrađeni ti reciklažni centri kada ljudi i dalje svoj otpad najrađe bace u prirodu a u ovom slučaju još i na područje Parka prirode Papuk, a zaista nitko ne reagira. Ja moram reagirati jer mene najviše ugrožava i prijeti mi i velika financijska šteta - pita se Baltić, a odgovora od nadležnih nema. Očekuje svaki dan da dođe komunalni redar iz općine Velika,  no do sada nije na pravi način dano rješenje za njegov sve veći problem.