Breadcrumbs

Srijeda, 07 Rujan 2022 12:48

Grad Požega poziva poljoprivrednike da prijave štete od suše na usjevima i nasadima do 14.09.

Ocijeni sadržaj
(12 glasova)

Pozivamo sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednika da prijave štetu na svojim poljoprivrednim usjevima/nasadima nastalu zbog dugotrajne suše.
Prijave se mogu podnijeti na adresi Trg Sv. Trojstva 1, 34 000 Požega, od 07.09.-14.09.2022. u vremenu od 7:00 do 15:00 sati.
Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac prijave štete (Obrazac PN) – dostupan na linku Grada Požega ili u PISARNICI Gradske uprave, Trg s. Trojstva 1, Požega.

U Obrascu prijave štete (Obrazac PN) je potrebno navesti katastarsku česticu i površinu te postotak štete za ratarske/povrtlarske kulture, a za dugogodišnje nasade potrebno je uz površinu navesti i broj komada, te obavezno za sve navedene kulture navesti ugovoreno osiguranje. Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na Obrascu PN.

Prilikom prijave uz popunjen Obrazac PN obavezno priložiti:
1. dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite na tel. broj 034/311-326, 034/311-320 u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

Obrazac za prijavu...