Breadcrumbs

Srijeda, 10 Listopad 2012 01:41

Izdaju monografiju za 80-tu godišnjicu

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

LOVAČKO DRUŠTVO "PAPUK" IZ BIŠKUPACA -

BIŠKUPCI - Lovačko društvo "Papuk" iz Biškupaca uskoro slavi veliki jubilej – 80 godina aktivnog djelovanja. Već sada traju pripreme za proslavu, a potporu su najavili Hrvatski lovački savez, zatim Lovački savez Požeško-slavonske županije, Općina Velika i brojne sponzori iz Požeške kotline.

- Središnji dio proslave održat će se u proljeće 2013. godine, a uz svečanu sjednicu društva sa dodjelom odlikovanja, te zahvalnica i priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama predstavit ćemo monografiju koja će obuhvatiti povijesni pregled našeg dugogodišnjeg rada – kaže predsjednik LD Papuk Robert Sakoman.

Knjiga "Osamdeset godina Lovačkog društva Papuk - Biškupci" već je u poodmaklim pripremama jer uskoro ide na tiskanje, a namjera je izdavača tj. društva slavljenika da to bude reprezentativno izdanje.

- Kroz dugi niz godina prikupljali smo fotografije, dokumentaciju i pisanu građu koja se koristi za monografiju, a cilj nam je da ona predstavlja naše društvo "Papuk" onakvim kakvo je ono u stvarnosti – dodaje tajnik Stipo Barukčić.

Predviđeno je da monografija obuhvati povijesni razvoj društva po godinama od osnivanja do danas, zatim sjećanja više generacija lovaca i čelnika društva, te faksimile vrijednih dokumenata i novinskih članaka koji su sačuvani. Dakako u njoj će biti objavljene brojne fotografije o biškupačkom društvu uključujući i fotografije desetak lovno-teničkih objekata u lovištu kojim gospodare. (T)