Banner 750x94 cestitke 1,3

bilburger

Breadcrumbs

Petak, 04 Listopad 2019 18:14

Ove godine upisali znatno više studenata, gotovo 200 brucoša

Ocijeni sadržaj
(12 glasova)

VELEUČILIŠTE U POŽEGI NAJAVLJUJE VEĆ OD SLJEDEĆE GODINE NOVE ZANIMLJIVE STUDIJE - 

POŽEGA – Nakon odličnog rezultata u upisu studenata, kada su upisali skoro dvostruko više studenata ove školske godine, dobili odlične ocjene u analizi hrvatskih fakulteta i veleučilišta, dobili dopusnice za sve svoje studije za sljedeće razdoblje te izlaze s novim studijima pred buduće studente, izgradili studentski dom, sazvali su tiskovnu konferenciju da o svemu obavijeste javnost. Na tiskovnoj konferenciji obratili su se dr. sc. Berislav Andrlić, prodekan za nastavu i zamjenik dekana, te prodekanica za nastavu dr.sc. Brankica Svitlica i koordinatorica za kvalitetu dr.sc. Verica Budimir.

- Od infrastrukturnih projekata i planova istaknuo bih najveći i najznačajniji projekt Izgradnja studentskog doma u Požegi. Ovim će Veleučilište u Požegi ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 33 milijuna kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja. Partner u provedbi projekta je Studentski centar Požega. Studentski dom je dobio uporabnu dozvolu i trenutno se ponovno pokreće javna nabava za opremu stoga ovim putem pozivam sve potencijalne dobavljače da se jave na natječaj. Planirani završetak projekta je u prosincu 2019 čime će studenti dobiti opremljen studentski dom za 110 ležajeva, kuhinjom, medijatekom, sportskom dvoranom i praonicom uz atraktivnu lokaciju uz gradske bazene – kaže Andrlić koji dodaje da su upravo završili i opremanje informatičke učionice vrijedne 200 tisuća kuna za studente. Za novu akademsku godinu u planu je realizacija projekta Carneta kroz drugu fazu programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza) gdje su odabrani za poboljšanje tehničkih uvjeta na CARNET čvorištu Veleučilišta. Time bi CARNET bi rekonstruirao prostoriju čvorišta na ustanovi kroz građevinske radove, elektro-strojarske radove, klimatizaciju prostorije i ugradnju nove opreme.

- Od ostalih infrastrukturnih planova za narednu godinu planiramo izradu glavnog projekta i gradnju montažne sportske dvorane u dvorištu Veleučilišta, koja će biti modularna te će se moći koristiti tijekom cijele godine. Nadalje, Veleučilište je u postupku registracije znanstvene ustanove, čime ćemo dobiti na prepoznatljivosti i jačanju istraživačkog kapaciteta. S tim u vezi u postupku smo pregovora za kupnju zgrade u ulici Alojzija Stepinca, koji bi kroz EU projekte uredili u znanstveno-istraživački centar uz nove uredske i laboratorijske prostore.

Izradili smo idejni projekt dogradnje Klijeti i spremišta vina, čime bi u budućnosti objekt dobio turističko-edukativnu svrhu kao vidikovac sa pametnim ekranima i dron tehnologijom. Osim toga, u postupku smo uređenja prodavaonice vina u Cehovskoj ulici čime ćemo dobiti novu prodajnu i turističku dimenziju za naš grad – naglasio je Andrlić, koji dodaje da osim infrastrukture Veleučilište aktivno radi i na novim studijskim programima.

- Što se tiče novih studijskih programa istaknuo bih skori završetak elaborata stručnog studija Elektroničko poslovanje kojim ćemo odgovoriti izazovima digitalnog okruženja u kojem se današnja ekonomija nalazi. U području biotehničkih znanosti planiramo izradu studija Gastroenologije čime bi stvarali kadrove za rad u turizmu. U području EU projekata uspješno privodimo kraju projekte sa Gradom Požega, HZZ Požega- Binarni kod 110 i LIPA, Stem Eco Energetics, te očekujemo realizaciju 2 prijavljena projekta unapređenja kvalitete stručne prakse koji su prošli 1. fazu provjere. Sa Gradom Požega i klasterom Panonia iz Novog Sada prijavili smo prekograničnu suradnju te očekujemo također rezultate.

I šećer na kraju, područje Erasmus projekata gdje smo prošle akademske godine ugovorili i imamo u provedbi 320.000 EUR sredstava i time smo postali najuspješnije veleučilište u RH po odlaznim i dolaznim mobilnostima. Tako su stanovnici našeg grada trenutno studenti iz Japana, Francuske, a iduće godine dolaze Ukrajinci, Indijci i Gruzijci, a naši studenti putuju diljem Europe na nastavu i praksu. U planu za novu akademsku je potpisivanje novog projekta ViniMOB iz programa KA2 sa Avize Viti Campus , te suradnja sa novim zemljama Kinom, Kanadom, Brazilom i Butanom. U prosincu planiramo međunarodni tjedan učenja na kojem ćemo ponovno okupiti partnere iz cijelog svijeta- Azije, Amerike i Europe, te će Požega ponovno na određeno vrijeme postati svijet u malom - zaključio je Andrlić.

Nakon prošlogodišnjeg nešto manjeg upisa studenata, ove godine Veleučilište u Požegi upisalo je rekordan broj, ukupno 200 studenata, od kojih 130 redovnih i 70 izvanrednih, što je u odnosu na većinu visokih učilišta u RH odličan rezultat, istakla je Branka Svitlica. - U usporedbi sa prošlom godinom kada je bio upisan 81 redoviti student, smatramo da je rezultat ovako značajnijeg povećanja broja studenata: prepoznatljivosti kvalitete studijskih programa Veleučilišta, značajnijeg ulaganja u promidžbu te kvalitetnija suradnje sa gospodarstvom i lokalom zajednicom. Aktivna suradnja sa svim ravnateljima srednjih škola u PS županiji, kroz definiranje kontinuiranih suradničkih aktivnosti. Značajno mjesto zauzima realizacija partnerstva i suradnje Poljoprivredne škole i Poljoprivrednog odjela Veleučilišta pobliže Stručnog studija VVV-a (ostvaren je zajednički projekt nastavnog poligona suvremenog nasada voćnjaka), koji će koristiti obostrano učenici i studenti. Na značajnom doprinosu ovoj projektnoj suradnji zahvaljujemo bivšoj ravnateljici Mariji Grgić, kao i sadašnjoj ravnateljici Mariji Mršo-Rajić.Aktivno uključivanje učenika katoličke gimnazije i osnovne katoličke škole u različite aktivnosti VUP-a, poput sudjelovanja učenika u berbi grožđa te predavanja Veleučilišnih profesora na tematiku tradicije proizvodnje grožđa i vina u našem kraju. Zahvala ravnatelju katoličke gimnazije Ivanu Bedeničiću na značajnoj inicijativi za suradnjom. Proširenje nastavnih baza na poljoprivrednom odjelu kroz osnivanje novog nastavnog poligona na lokalitetu Podgorje (uspostava kolekcije svih sorata Graševine), aktivno sudjelovanje profesora Veleučilišta u radu udruge GRAŠEVINA CROATIKA, te suradnja na projektu klonske selekcije Graševine sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu. Uspostava novih nastavnih baza u suradnji s domaćim vinogradarima i voćarima regulirana sporazumnim ugovorima.Kada govorimo o lokalnoj zajednici Gradu Požegi i Požeško - slavonskoj županiji treba istaknuti da se ta suradnja podigla na zavidnu razinu u odnosu na prethodne godine. Veseli činjenica da je lokalna zajednica prepoznala značaj očuvanja opstojnosti i daljnjeg razvoja Veleučilišta, što su i pokazali potporom u vidu financijske pomoći u podizanju studentskog standarda, kroz subvencioniranje dijela studentskih obroka sa tendencijom aktiviranja kratkih lanaca opskrbe hranom, uključivanjem domaćih proizvođača zdrave hrane. Ovom prilikom zahvaljujem gradonačelniku grada Požege Darku Puljašiću i Požeško – slavonskom županu Alojzu Tomaševiću na razumijevanju bitnosti podizanja studentskog standarda, prvenstveno kvalitetnije prehrane studenata – rekla je Svitlica, koja svakako veći broj upisa vidi i u brizi o prehrani i smještaju studenata, tu je novi studentski dom, ali i brizi o kulturnom i zabavnom životu studenata.

- Uz pomoć resornog ministarstva SC je ostvario u proteklih godinu dana oko 300.000 kuna sredstava predviđenih za kapitalna ulaganja i infrastrukturu dotrajale zgrade studentske menze i studentskog kluba, te ovom prilikom zahvaljujemo i doministru za financije gospodinu Stipi Mamiću na realizaciji naših projekata, a prije svega na prepoznavanju potrebe pružanja pomoći studentskim centrima iz manjih sredina.

U Sklopu projekta „SLAVONIJA“, Veleučilište je ove godine potpisalo sporazum sa Ministarstvom poljoprivrede o stipendiranju svih studenata 2. i 3. godine poljoprivrednog odjela (redoviti i izvanredni) u iznosu od 10.000 kn/godišnje u svrhu poticanja bavljenja poljoprivredom i proizvodnjom hrane, što će u velikoj mjeri pomoći trenutno aktivnim studentima a ujedno poticajno djelovati na budući izbor željenog studija – zaključila je Svitlica.

Sva visoka učilišta u Hrvatskoj jednom u 5 godina prolaze postupak reakreditacije. Reakreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete svih aktivnosti visokog učilišta, po planu za 2019. godinu to je učinilo 27 visokih učilišta u Hrvatskoj, Veleučilište u Požegi jedno je od njih, a rezultate reakreditacije koji su primljeni 30. rujna  iznijela je Verica Budimir: 

- Svi aspekti rada Veleučilišta: unutarnji sustav za osiguravanje kvalitete i društvena uloga; studijski programi; nastavni proces i podrška studentima; nastavnički i institucijski kapaciteti; stručni i znanstveni rad ocijenjeni sa zadovoljavajućom ili visokom razinom kvalitete. Od 33 standarda kvalitete 19 ocijenjeno s najvećom razinom (visoka razina kvalitete), 12 standarda sa zadovoljavajućom razinom.Na web stranicama AZVO-a vidljiva izvješća visokih učilišta koja su po novim standardima prošla postupak reakreditacije u prethodnom razdoblju. Od 23 vidljiva izvještaja 2 visoka učilišta ostvarila su bolje rezultate, a 2 slične našima. Ostala visoka učilišta nešto ili znatno slabiji rezultati. Vrednovana visoka učilišta iz okruženja i ona koja se obave istim područjem djelatnosti (ekonomsko, agronomsko područje) svi su ostvarili slabije rezultate.

Kvaliteta Veleučilišta vidljiva u:

- značajnoj uključenosti svih dionika (studenti, bivši studenti, predstavnici gospodarstva i javnih tijela);

- društvenoj ulozi Veleučilišta koja se ostvaruje se kroz različite projekte sa zajednicom te volonterski rad.

studijskim programima koji ispunjavaju potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada; postoji snažna opravdanost za izvođenje svih studijskih programa,

Nastavnom procesu usklađenom sa zahtjevima Europskih standarda

Zadovoljstvu studenata s primljenim znanjima i razinom uključenosti u proces studentske prakse - Mjerenje studentskog zadovoljstva nastavnicima i programima 4,00 i veće

Naporima i pažnji koja se pridaje posebnim potrebama studenata ranjivih i podzastupljenih skupina

Dodatnoj podršci studentima (mentori, stipendije, …), savjetovalište i dr.

Zapošljivosti završenih studenata. Zaposlenost – 70% godinu dana po završetku studija. Neki se studenti zapošljavaju u institucijama u kojima su odradili studentsku praksu, a 12 ih je zaposleno na samome Veleučilištu u Požegi.

Na Veleučilištu je trenutno stalno zaposlen 31 nastavnik. Znanstvenu titulu ima 77 % nastavnika; 19 je doktora znanosti i 5 magistara znanosti. Profesora visoke škole je 15, od čega 3 u trajnom zvanju.

Nastavnici se kontinuirano educiraju i sudjeluju u različitim oblicima stručnog usavršavanja (npr. pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke edukacije koje organizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i dr.), a kako bi unaprijedili svoje nastavničke kompetencije. Neformalno usavršavanje.

Napredovanja u nastavna, znanstvena (12) i znanstveno-nastavna zvanja (5)

Vanjski suradnici – stručnjaci iz prakse - vanjski suradnici u nastavni proces uključuju najnovija istraživanja, trendove i saznanja s tržišta – pojasnila je Budimir.