Banner 750x94 cestitke 1,3

bilburger

Breadcrumbs

Utorak, 16 Travanj 2019 21:25

Prisegnula vijećnica Silvija Sertić, a zamjenik predsjednika vijeća Dragan Borevac

Ocijeni sadržaj
(8 glasova)

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE -

POŽEGA – Održana je jedna brza sjednica Gradskog vijeća sa samo 5 točaka dnevnog reda. Brzinski je bio i Aktualni sat, koji i inače traje samo pola sata, a sada je trajao samo nekoliko minuta sa dva pitanja jednog vijećnika, na koje je gradonačelnik Darko Puljašić obećao pisani odgovor pa se nije gubilo na vremenu niti minute.

Uslijedilo je Izvješće Mandatne komisije koje je Gradsko vijeće samo primilo na znanje, a to da je kao zamjena za vijećnika Igora Krizmanića s obnašanjem dužnosti vijećnice počela Silvija Sertić iz Novog Sela. Ona je odmah dala i prisegu pred predsjednikom Gradskog vijeća Željkom Glavićem te tu prisegu i potpisala.

Na prijedlog Koalicije HDZ-HSU na upražnjeno mjesto zamjenika predsjednika Gradskog vijeća predložen je Dragan Borevac, vijećnik iste koalicije, koji je do sada bio i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-HSU, a za to je dobio 13 glasova „za“ uz dva protiv i jednog suzdržanog glasa.

Točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o sklapanju nagodbe s RH za nekretninu u k.o. Šeovci, a radi se o dvije čestice cca 7.000 kvadrata zemljišta, koje se nalazi u zoni poljoprivrednog zemljišta, kojega se grad odrekao u korist RH. Ova točka dobila je potporu vijećnika, bez i jednog pitanja, a kome će pripasti i tko će dalje gospodariti ovim zemljištem, što se iz cijelog elaborata o toj nagodbi ne vidi niti u jednoj jedinoj riječi. Prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za stambeno-poslovnu građevinu u Požegi, Ulica Ivana Pavla ll kbr. 1, koja ima svojstvo kulturnog dobra, vijećnici su prihvatili i odustali od kupnje jer je iskazana cijena objekta od 85 tisuća eura prevelika za grad Požegu.