Breadcrumbs

Četvrtak, 31 Siječanj 2019 10:36

Uz nove Odluke o komunalnoj naknadi i doprinosu dobili smo i zaslužne za gradske nagrade

Ocijeni sadržaj
(19 glasova)

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGE S 22 TOČKE DNEVNOG REDA -

POŽEGA - Iako je održavanje 13. sjednice Gradskog vijeća grada Požega bilo uvjetovano rokom do 31. siječnja jer se morala usvojiti Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu, ipak su gradski čelnici napunili dnevni red s čak 22 točke dnevnog reda. Kako je naš turizam još u razvoju i zapravo početcima, grad Požega je tek počeo subvencionirati osnivanje smještajnih jedinica i ležajeva, bilo je za očekivati da će porez po ležaju biti samo 150 kn godišnje. No tu je odluku morala donijeti lokalna zajednica jer bi se inače u primjenjivao iznos od 750 kn po ležaju godišnje koji je predložila država za sve koji sami ne odrede. Poticajima koje je dao grad Požega u vrlo kratko vrijeme otvorilo se novih 50-tak ležaja, pa sigurno ne bi bilo pozitivno da ih se odmah optereti sa maksimalnim porezom po ležaju. - S ovog mjesta predlažem da naše Gradsko vijeće usvoji ovu odluku kako bismo što više olakšali ljudima koji su se upustili u turističku priču. Ovim putem im šaljemo poruku da smo uz njih, da podržavamo njihovu inicijativu i želimo razvijati kvalitetnu ponudu i povećanje smještajnih kapaciteta – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.IMG 9582

Aktualni sat za vijećnička pitanja trajao je samo pet minuta, vijećnici su postavili samo nekoliko pitanja, a gradonačelnik Puljašić obećao im je pismeni odgovor na pitanja. Kako nekih vijećnika iz oporbe nema od prvog Gradskog vijeća kada su dali prisegu da će se boriti za pitanja i probleme grada, nije niti čudno da nema više pitanja. Vijećnici u vlasti sada redovno čitaju sve medije i članke do kraja, pa nema više onih pitanja „ gradonačelniče, čitali smo u medijima o tome, možete li nam nešto više reći o tome“. Trebalo je, što sada vijećnici redovito čine, samo čitati članke u medijima do kraja, jer gradonačelnik i stručne službe grada novinarima su uvijek dali potpune informacije.

Od važnijih točaka koje su se našle na dnevnom redu svakako su nove Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, koje su se temeljile na promijeni Zakona o komunalnom gospodarstvu. Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 13. srpnja 2018. godine donio Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je pravni temelj za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. Odlukom o komunalnoj naknadi određuju se područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine, rok plaćanja komunalne naknade, te nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade. Novim je Zakonom propisano da se rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje, između ostalog i godišnji iznos komunalne naknade, kao i da se rješenjem donosi i ovrha u IMG 9579postupku i na način propisan Općim poreznim zakonom. Novost je i da se komunalna naknada, kao prihod u proračunu jedinica lokalne samouprave, može koristiti za financiranje građenja i održavanja spomenutih objekata na temelju odluke predstavničkog tijela, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Prema novom Zakonu došlo je do promjena i u odnosu na dosadašnji sustav obračuna i postupak utvrđivanja komunalnog doprinosa. Tako je promijenjen obveznik komunalnog doprinosa, iz sustava se briše institut razmjernog povrata sredstava uplaćenog komunalnog doprinosa, a Odluka o komunalnom doprinosu ne sadrži više ni izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos komunalnog doprinosa za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa. Člankom 89. novog Zakona uvodi se i jedna potpuno nova institucija u sustavu komunalnog doprinosa, a to je pravo obveznika komunalnog doprinosa da mu se uplaćeni komunalni doprinos uračuna kao plaćeni dio komunalnog doprinosa za građenje na istom ili drugom zemljištu na području jedinice lokalne samouprave.

Gradski vijećnici na jučerašnjoj sjednici raspravljali su i o Odluci o obavljanju usluge javnih tržnica na malo kojom je Gradska tržnica na Trgu Sv. Trojstva na upravljanje dana gradskom trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., potom o prijedlogu Odluku o grobljima kojom su propisana mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti i mjerila upravljanja grobljem od strane IMG 9581trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o., uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta. Usvojene su i Odluka o parkiranju, o obavljanju dimnjačarskih poslova, te o davanju Reciklažnog dvorišta na upravljanje Komunalcu Požega d.o.o. Vijećnici su svojim glasovima dali suglasnost na Statute svih triju gradskih osnovnih škola, kao i na Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Požege te analizu sustava Civilne zaštite u 2018. i godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2019. do 2021. Jednoglasno je usvojen i zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih Grada Požege u 2018. godini.

Kako se uskoro priprema obilježavanje Dana grada Požega i Grgureva, Savjet za zaslužne građane i javna priznanja grada Požege pred vijećnike je stavio svoj prijedlog zaslužnih građana i tvrtki za gradske nagrade. Prijedloge su dali Veleučilište u Požegi, Opća županijska bolnica Požega, Turistička zajednica grada Požega, Nenad Vlašić, koji su usvojeni i portal 034 čiji prijedlog nije prihvaćen. Prijedloge je obrazložio zamjenik gradonačelnika Ferdinand Troha.
POČASNIM GRAĐANINOM proglašava se prof. dr. sc. Branko Katalinić, dekan na Tehničkom fakultetu u Beču koji desetak godina surađuje s Veleučilištem u Požegi na organizaciji međunarodne konferencije Vallis Aurea na kojoj sudjeluju izlagači iz 20-tak država.
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se prim.dr.med. Ljubi Begiću, koji je cijeli radni vijek proveo u OŽB Požega kao specijalni kirurg i tijekom radnog vijeka liječio je i operirao brojne pacijente.
GODIŠNJA NAGRADA GRADA POŽEGE dodjeljuje se Nenadu Pečuru, arhitektu po struci, Požežaninu koji se okušao i dokazao u filmskoj industriji u Hrvatskoj i Americi. radio je kao samostalni scenograf i art direktor na brojnim filmskim projektima i poznatim režiserima. U 35 godina karijere radio je u 20-tak zemalja u cijelom svijetu.

KOLEKTIVNA NAGRADA dodjeljuje se trgovačkom društvu Zlatni Lug d.o.o. iz Donjih Emovaca, koje se bavi pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u Prenoćištu Zlatni lug i Zlatni lug 2, Kamp odmorištu Zlatni lug, Kući za odmor Zlatni lug, imanju Zlatni lug i krčmi Zlatni lug. Kompleks Zlatni Lug ostvarenje je dugogodišnjeg sna obitelji Thomasa Heinza Pandžića, vlasnika imanja. Sa razvojem je tvrtka počela prije deset godina.

Moramo primijetiti da od kako se dodjeljuju ove gradske nagrade uz IMG 9576Dan grada, s to se provodi već jako puno godina, nije nikada bilo manje nagrađenih. Nije nitko niti predložen za Povelju humanosti grada Požege, a i za ostale nagrade, posebno za Godišnju nagradu grada Požege uvijek je bilo nekoliko prijedloga, a isto tako i za Kolektivnu nagradu grada Požege, kada su i dodjeljivane za više pojedinaca i više kolektiva. Zašto tvrtke, ustanove, institucije i pojedinci ne predlažu više kandidata za nagrade. Vjerojatno zbog toga što su jedno vrijeme o nagradama odlučivali uhljebi stavljeni po uhljebničkoj i stranačkoj liniji u Savjet za zaslužne građane i javna priznanja grada Požege. Da trebat će vremena da se i to zaboravi i promijeni, te se ponovno počnu predlagati zaslužni i istaknuti pojedinci, ustanove i tvrtke za nagrade. Svakako ih je bilo i sada, zaslužnih koji su ostali bez svojih zasluženih nagrada, no predlagači ne žele da se dovedu u situaciju da o njihovom prijedlogu odlučuju neki uhljebi, nezavisne trgovačke liste kao prije nekoliko godina. Da zaista će trebati vremena da se to zaboravi.