Breadcrumbs

Srijeda, 25 Travanj 2012 15:54

Razgovor s gradonačelnikom Zdravkom Ronkom

Ocijeni sadržaj
(7 glasova)

Razgovor s gradonačelnikom Zdravkom Ronkom ususret izborima za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege  -


Mjesni odbori su prvi koji ističu potrebe građana,

zato su važni

Iduće nedjelje je dan izbora za članove vijeća mjesnih odbora grada. Najčešće to ne izaziva posebnu pozornost građana, jer se nekako ima osjećaj da mjesni odbori nemaju utjecaj na odlučivanje u Gradskom vijeću. U kojoj mjeri je to točno?

Gradonačelnik Ronko: Članovi vijeća mjesnih odbora su ljudi izabrani da bi definirali potrebe građana na svom području. A to ne može biti ne važno.  Oni su prvi koji vide, prvi kojih se dotiče problem života i stanovanja u nekoj ulici ili naselju i dakako prvi koji preko tog linka (mjesnog odbora) uspostavljaju vezu s gradskom upravom. Zato biti član vijeća mjesnih odbora ne može biti nevažno.

Ali mogu li o čemu odlučivati!?

Gradonačelnik Ronko: Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika donosi proračun i program rada za predstojeću godinu i projekcije za naredne dvije godine temeljem kojeg je potrebno osigurati sredstva za rad gradske uprave, kulturnih ustanova (muzej, knjižnica, kazalište), predškolskih i školskih ustanova, vatrogastva, sporta, socijalnog programa, poticanja gospodarstva, te niza kulturnih i sportskih manifestacija. I to su plus-minus zadane veličine.

Čistoća grada, zimska služba, gradski prijevoz, održavanje i izgradnja vodovoda i odvodnje, zelenih i cvjetnih površina, igrališta, trgova, cesta i  nogostupa, javne rasvjete i da ne nabrajam u domeni je komunalnog programa uvjetovanog kako iskazanim potrebama (upravo kroz mjesne odbore) tako i mogućnostima proračuna. I upravo je tu, ta odlučujuća uloga mjesnih odbora jer prijedlog koji se podnosi Gradskom vijeću na usvajanje uz uvažavanje fiskalnih mogućnosti sadrži ustvari iskazane zahtjeve mjesnih odbora. kojima je cilj postizanje višeg standarda življenja  građana. Dakle, mjesni odbori imaju itekako odlučujuću ulogu u podizanju standarda i kvalitete življenja naših građana.

ronkoPonekad se može čuti kako Grad o nekim mjesnim odborima nedovoljno brine. Kakva je situacija s realizacijom njihovih programa za prošlo četverogodišnje razdoblje?

Gradonačelnik Ronko: Nakon izbora za vijeća mjesnih odbora 2008. i njihovog konstituiranja  vijeća su u skladu sa Statutom Grada donijela svoje programe koji su na neki način činili „skupnu željoteku“. Svi oni iskazali su što bi željeli da se na njihovom području sagradi ili uredi. I sve je to dakako manje ili više potrebno i opravdano, no  ponešto toga bude i nerealno. Što zbog ograničenih financijskih mogućnosti posebno u ovom već četverogodišnjem razdoblju krize i recesije, što zbog činjenice da dio želja nije u našoj nadležnosti već u Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama ili pak u ministarstvima, drugim državnim tvrtkama i tijelima. Dobar dio problema je i sa   ishođenja potrebnih dozvola za izgradnju ili adaptaciju kao i niza neriješenih imovinsko pravnih odnosa koji nam dakako koče izvršenje tih programa.

U kojoj mjeri je ta kako kažete „željoteka“ izvršena i kakva je bila suradnja s članovima mjesnih odbora ?

Gradonačelnik Ronko: Unatoč svemu tome, programe smo usuglasili, odredili prioritete i godinu za godinom izvršavali što se izvršiti dalo. Zadovoljan sam ostvarenim. Ako bi trebao govoriti u brojkama, programe smo izvršili s oko 80%, a u novcu bi to mogli potkrijepiti s brojkom od   60  milijuna kuna.

A to svakako nije malo, naravno i nikad dovoljno!

Što se pak tiče suradnje neću toliko iskazivati zadovoljstvo, to je valjda evidentno, već se želim posebno zahvaliti na toj suradnji. Još jednom, velika vam hvala  poštovani članovi vijeća mjesnih odbora. Gdje god smo i kad god smo radili na području bilo kojeg mjesnog odbora imali smo svesrdnu pomoć bez koje ne bi išlo. Niz naizgled nerješivih problema bilo da je riječ o sustavu oborinskih voda, postavljanja vodovodne ili kanalizacijske infrastrukture pa do trasiranja cesta ne bi uopće mogli odraditi da nije bilo njih. Oni su upravo u tim situacijama bili najbitniji i na najuvjerljiviji i najbolji način znali sa svojim susjedom donijeti odluku kako dalje.

Kako procjenjujete mogućnosti za  prosperitet Grada u idućem razdoblju?

Gradonačelnik Ronko: Novca sigurno neće biti puno više, jasno je da ga neće biti dovoljno, ali vjerujem da će se Hrvatska već ove godine pokrenuti u pozitivnom smjeru, prvenstveno u  povećanju proizvodnje i zapošljavanja. I dakako da će se ti programi Vlade osjetiti i kod nas. Tim više što s te razine više neće biti kočničara i opstrukcija, a mogu i reći, već sad se puno, puno lakše diše. Nije na odmet istaći da smo u proteklom razdoblju pripremali i niz projekata investicijskog karaktera koji su spremni kako za kandidiranje pri fondovima EU tako i za  javno-privatno partnerstvo. Ne bih sad detaljizirao jer će se to za kratko vrijeme pokazati. No u svakom slučaju na iduće razdoblje gledam optimistično.

Pred izborima smo, liste su utvrđene, kako procjenjujete daljnji ishod izbora:

Gradonačelnik Ronko: Važno je da građani iziđu na izbore  i odluče tko će i dalje iskazivati njihov glas i interes. Meni kao gradonačelniku osobito je važna dobra komunikacija s članovima vijeća mjesnih odbora kako bi taj glas i taj interes uz pomoć gradske uprave i Gradskog vijeća mogao oživotvoriti i pretočiti u stvarnost. Najveći dio dosadašnjih članova tih vijeća kroz ove četiri godine pokazao je da su bili na visini zadatka ne štedeći ni trud ni vrijeme  za zajedničko nam dobro.  Vjerujem da će tako biti i u narednom razdoblju.

Kako ocjenjujete politički pluralizam prema kandidacijskim listama?

Gradonačelnik Ronko: Ne biramo stranke, niti strane, biramo mjesne odbore svog grada. No, neke političke stranke ponekad na mjesnim odborima uvježbavaju slijedeće izbore, lokalne pa i parlamentarne, druge se pak  jednostavno ne žele umarati nečim što misle da nije važno, jer nema političku moć. Na njima je da se postave po vlastitoj želji i odabiru. Za mene ovi izbori su važni, kao i sve  što  čini  život ovog prelijepog Grada.