Banner 750x94 cestitke 1,3

bilburger

Breadcrumbs

Četvrtak, 02 Siječanj 2020 11:22

Tijekom 2019. na našim cestama poginulo 297 osoba, 6,3 posto manje nego u 2018.

Ocijeni sadržaj
(25 glasova)

Pozitivni pomaci ohrabruju, ali ne možemo biti zadovoljni. Bilo je 75 poginulih na milijun stanovnika, a EU prosjek je manji od 50. Predlažemo 10 važnih mjera:

Prema podacima koji nisu konačni (uračunavaju i oni, koji od posljedica nasreću u 2019., možda preminu do 30 dana nakon nesreće), tijekom 2019. na našim je cestama poginulo 297 osoba, 6,3 posto manje nego u 2018.

Privremeni rezultati ohrabruju, ali daleko su od toga da možemo biti zadovoljni, iz sljedećih razloga:1. Prema Nacionalnom programu o sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020 trebali bismo u 2020. imati ‘samo’ 213 poginulih.

Ovogodišnjih 86 više (+39%) pokazuje da će se plan teško ispuniti, premda smo od 2010,, kad je program uveden, imali ekstenzivno iseljavanje, i to pretežito radno, dakle i vozački najaktivnijeg dijela stanovništva.

U tom kontekstu, već godinama, neprestano imamo upola veću smrtnost na cestama od EU prosjeka. Naime, uzimajući u obzir realni broj stanovnika, na hrvatskim je cestama u 2019. bilo 75 poginulih na milijun stanovnika, a prosjek EU-a (kojeg Hrvatska pogoršava!) je manji od 50.

Time je Hrvatska, od 2013. neprestano na dnu među 28 članica EU-a, na 25.-26. mjestu.

POGINULI NA HRVATSKIM CESTAMA
1979. ………………1605 (‘crni’ rekord)
1990. ………………1360
2000. ……………… 655
2001. ……………… 647
2002. ……………… 627
2003. ……………… 701
2004. ……………… 608
2005. ……………… 597
2006. ……………… 614
2007. ……………… 619
2008. ……………… 664
2009. ……………… 548
2010. ……………… 426
2011. ……………… 418
2012. ……………… 393
2013. ……………… 368
2014. ……………… 308
2015. ……………… 348
2016. ……………… 307
2017. ……………… 331
2018. ……………… 317
2019. ……………..   297 

izvor: autoportal

autor: Željko Marušić