Breadcrumbs

Četvrtak, 12 Travanj 2018 17:34

Mjere kod spaljivanja biljnog otpada

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

POŽEGA – Na tiskovnoj konferenciji održanoj u PU požeško-slavonskoj Drago Matijević, voditelj Inspektorata unutarnjih poslova PU požeško-slavonske skrenuo je pozornost kako u ovo doba godine nastupa vrijeme spaljivanja biljnog otpada zbog povoljnih vremenskih i klimatskih uvjeta i mirovanja vegetacije. Doduše, rast vegetacije je već krenuo što će na kraju rezultirati smanjenjem broja požara na otvorenom prostoru.

Radi stvaranja povoljnih uvjeta stanja zaštite od požara, odnosno u svrhu sprječavanja širenja požara na druge površine, a time smanjenja materijalne štete i pokretanja prekršajnih postupaka, ovom prilikom želimo upozoriti građane da se kod spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru pridržavaju mjera propisanih Odlukom o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume (Službeni glasnik Požeško-slavonske županije broj 01/2013).

Ovom Odlukom je propisano je da je za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva na poljoprivrednom zemljištu, pa sve do završetka žetve i vršidbe u blizini strnih usjeva i na mjestima gdje se obavlja žetva i vršidba zabranjeno loženje otvorene vatre i spaljivanje biljnog otpada.

Dakle, u vremenskom razdoblju prije sazrijevanja strnih usjeva te poslije žetve i vršidbe dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada i loženje otvorene vatre na poljoprivrednom zemljištu, osim ako župan ili županijski stožer zaštite i spašavanja donese odluku o potpunoj zabrani spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, ako se pojave ekstremni uvjeti za izbijanje i širenje požara. U šumi i u neposrednoj blizini šume (zemljište na udaljenosti 200 m od ruba šume) dozvoljeno je loženje otvorene vatre, odnosno paljenje suhog granja i ostataka drveća uz poduzimanje preventivnih mjera, ali samo na mjestima koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom odnosno županijski ured nadležan za poslove šumarstva za ostale privatne šume.

Sljedeće su preventivne mjere koje je potrebno poduzeti prije spaljivanja, da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte:

  1. tvari koje se spaljuju udaljiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, kako ih vatra ne bi zahvatila i širenje dima ugrozilo,
  2. oko mjesta predviđenog za spaljivanje sačinjava se pojas širine najmanje 3 metra čist od suhe trave, gorive leževine i drugih zapaljivih tvari,
  3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, osigurava se nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,
  4. uz mjesto spaljivanja drže se priručna sredstva potrebita za gašenje požara (lopate, rovice, metlanice, voda i dr.),
  5. spaljivanje se provodi danju i za mirnog vremena, bez vjetra.

- Osobe koje su provodile spaljivanje su po završetku dužne mjesto pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti vodom ili drugim odgovarajućim sredstvom, a potom mogu napustiti mjesto spaljivanja. O spaljivanju većih površina ili većih količina gorivih tvari pravne i fizičke osobe dužne su najmanje 8 sati prije spaljivanja o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i Županijski centar 112. Spaljivanje manjih količina gorivih tvari ili manjih površina (pojedino žbunje, ostaci kukuruzovine i slično) nije potrebno prijavljivati, ali se moraju poduzeti opisane preventivne mjere iz Odluke, tako da se vatra ne može proširiti na druge površine ili objekte.

Maloljetnim osobama zabranjuje se loženje otvorene vatre bez nazočnosti punoljetne osobe – istaknuo je Matijević te dodao da ukoliko prilikom spaljivanja biljnog otpada i loženja otvorene vatre dođe do nekontroliranog širenja požara na druge površine i pri tome bude učinjena materijalna šteta na zemljištu ili objektima, poduzimaju se mjere prekršajnog sankcioniranja protiv osoba koje su obavljale takvo spaljivanje. Tako je člankom 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/2010) propisano da je svaka fizička i pravna osoba odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Koje su zapriječene kazne

- Tko ne poštuje odredbe ovog Zakona, bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana (fizička osoba koja izazove požar). Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za navedeni prekršaj – upozorio je Matijević.