Breadcrumbs

Utorak, 04 Prosinac 2018 12:30

Usvojen Rebalans i Proračun za 2019. godinu „težak“ 543 milijuna kuna

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

7. SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE - 

POŽEGA – Na 7. sjednici Skupštine Požeško-slavonske županije vijećnici su imali samo četiri pitanja za župana Tomaševića na aktualnom satu. Pitanja su uputili vijećnici oporbe, a zanimalo ih je kako teku radovi u industrijskim zonama, na rješavanju stare školske zgrade u Orljavcu i modernizaciji ceste Ugarci – Milanovac koja bi trebala ući u program ŽUC-a.

Pred vijećnicima našlo se 11 točaka dnevnog reda koje su sve prihvaćene, kao i ona najvažnija, donošenje, odnosno prihvaćanje Prijedloga Proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Prihvaćene se u i II. Izmjene i dopuna proračuna Požeško-slavonske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Obrazlažući rebalans proračuna župan Tomašević je naglasio kako prihodi i primici prema prijedlogu iznose ukupno 410 milijuna kuna te da su i planirani u manjem iznosu u odnosu na prethodni plan za iznos od 55 mil. kuna. (dosadašnji plan 465 mil. kn). 

- Dio planiranih projekata neće biti ostvareno u 2018. godini zbog složenosti i dugotrajnosti postupaka javne nabave te drugih razloga, ali većinu planiramo u Proračunu za 2019. godinu. Zbog navedenog pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planiramo u manjem iznosu za 74 mil. kuna od čega se 65 mil. kn odnosi na Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – rekao je župan Tomašević.

Što se tiče rashoda i izdataka prema predloženim izmjenama i dopunama oni iznose ukupno 412 milijuna kuna i planirani su u manjem iznosu u odnosu na prethodni plan za iznos od 60 milijuna kuna. 

 - Najveći dio promjena u ovima izmjenama i dopunama odnosi se na rashode i izdatke proračunskih korisnika koje pratimo evidencijski (58 mil. kn) odnosno na projekt Zajedno do zdravlja Opće županijske bolnice Požega i projekt Centar kompetencija u poljoprivredi (Poljoprivredna škola) koji se neće ostvariti u 2018. godini, ali se prenose odnosno planiramo ih u Proračunu za 2019. godinu – pojasnio je župan Tomašević. 

Što se tiče promjena kod Županijskih rashoda spomenuti su novi projekti koji planiraju izmjenama, Projekt razvoja cikloturizma vrijedan 569 tisuća kn od čega Ministarstvo turizma sufinancira 331 tisuća kuna, Projekti Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije (Zajedno do razvoja vrijedan 1,5 mil. kn, te projekti Obrazujmo se zajedno, Poduzetnički inkubator Požega), Projekt „Znanjem do zaposlenja“ vrijedan 1 mil. kn od čega 174 tisuće kuna se planira u 2018. godini, Projekt rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom u Domu za starije i nemoćne, OŠ I.. G. Kovačić Velika i Općoj Županijskoj bolnici Požega uz sufinanciranje Ministarstva branitelja i Požeško-slavonske županije – vrijednost 550 tisuća kuna te Projekt „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za nastavni centar Opće županijske bolnice Požega“ vrijednosti 234 tisuća kn 

Što se tiče proračuna za 2019. godinu prihodi i primici planirani su u iznosu od 543 milijuna kuna što je 17% više u odnosu na plan 2018. godine.  - Analizom strukture proračuna vidljivo je da se 80 % proračuna (436 mil. kn) odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika koji se prate izvještajno, a 20% (107 mil. kn) se odnosi na županijske prihode koji imaju novčani tijek u Proračunu za 2019. Od navedenih 107. mil. kn planirani vlastiti prihodi Požeško-slavonske županije (bez pomoći) iznose oko 35 mil. kn. Najznačajniji izvorni prihod predstavlja porez na dohodak. Županijski prihod od poreza na dohodak planiramo u iznosu od 27 mil. kn od čega porez na dohodak od Fonda fiskalnog izravnanja planiramo u iznosu od 10,8 mil. kn, županijski porez na dohodak planiramo sukladno udjelu županija u raspodjeli od 17% u iznosu 16 mil. kn U 2019. godini vrlo značajna sredstva planiramo za realizaciju projekata sufinanciranih iz Europske unije. Sredstva pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiramo u iznosu od 103 mil. kuna što čini 21% više od plana 2018. godine – obrazložio je župan Tomašević.

Župan je istakao i najznačajnije projekte koji se planiraju u 2019. godini: 

- Projekt „Zajedno do zdravlja“ – Projekt izgradnje i opremanja dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Opće županijske bolnice Požega – ukupni iznos planiranih rashoda za navedenu aktivnost je 32,8 milijuna kn od toga se 15,3 milijuna kn odnosi na kapitalni trošak izgradnje, a 17,5 milijuna kn na trošak nabave medicinske i nemedicinske opreme. Cjelokupni iznos od pokrit će se iz fondova Europske unije. Početak izgradnje projekta planiran je krajem 2018. godine a završetak izgradnje i opremanje do kraja 2019. godine.

 - Projekt povećanja energetske učinkovitosti Opće županijske bolnice Požega planiran je u vrijednosti od 21,3 milijuna kn, od čega će se 60% rashoda ili 12,8 milijuna kn pokriti sredstvima iz europskih fondova, a za preostalih 40% osigurat će se iz Fonda za financiranje EU projekata te vlastitih sredstava Županije i bolnice. Planirani početak realizacije projekta je 2019. godine u iznosu od 50% ili 10,6 milijuna kn, a preostalih 50% 2020. godine.

- Projekt rekonstrukcije i opremanje Nastavnog centra Opće županijske bolnice Požega planirani su u ukupnom iznosu od 8,5 milijuna kn, od toga se 2,5 milijuna kn odnosi na rashode za dodatna ulaganja u građevinske objekte a 6 milijuna kn na rashode za nabavu opreme i namještaja. Projekt će se u potpunosti financirati sredstvima iz Europskih fondova. Početak i završetak radova planiran je u 2019. godini.

- Poljoprivredno-prehrambena škola Požega, zajedno sa svojim osnivačem, Požeško-slavonskom županijom, razvija projekt pod radnim nazivom „Centar kompetentnosti u poljoprivredi i prehrani“. Centar kompetencija će učenicima omogućit stjecanje kvalitetnog praktičnog znanja izravno na imanjima škole i školskim objektima te nakon završetka škole direktno uključivanje na tržište rada bez potrebe za dodatnim osposobljavanjem i uvođenjem u posao. Dodatno, projekt će omogućiti cjeloživotno obrazovanje nastavnika, struke, poduzetnika i šire zajednice kroz povezivanje Škole s visokim učilištima, jedinicama lokalne samouprave, poduzetnicima i civilnim društvom (sustav quadro helix).

U nastavku sjednice prihvaćen je i financijski plan Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske županije za, 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije za razdoblje do kraja 2020. godine i Strateška studija utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije za razdoblje do 2020. godine. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Županijske skupštine izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije za 2019. godinu te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Požeško-slavonske županije kao i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima dužnosnika Požeško-slavonske županije. Prihvaćen je i Prijedlog Programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2019. godinu, humanitarno-socijalnih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, u kulturi i sportu. 

Vijećnici su dali suglasnosti na Odluku Školskog odbora „Vladimir Nazor“ Trenkovo o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu škole i prihvatili Prijedlog Zaključka o odobrenju programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Požeško-slavonske županije za 2019. godinu.