Breadcrumbs

Četvrtak, 05 Srpanj 2018 12:11

Podnošenje zahtjeva do 31. srpnja

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

ZAPOČEO „TRI PLUS“ – PROGRAM DEMOGRAFSKIH I PRONATALITETNIH MJERA GRADA PAKRACA - 

PAKRAC - Od 1. srpnja je na području Pakraca započelo provođenje programa „TRI PLUS“ - Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca.

Program je namijenjen roditeljima koji žive na području Pakraca i imaju troje i više djece u dobi od 0-18, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade.

Podsjećamo, u sklopu ove mjere određuje se dodjela bespovratnih sredstava za podmirivanje cijelog godišnjeg troška komunalne naknade, kao i 150 kuna mjesečno za komunalne i druge režijske troškove (voda, plin, odvoz smeća, ogrijev). Također, u sklopu ove mjere određuje se dodjela bespovratnih sredstava za troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete, ukoliko je treće dijete u vrtiću potpuno oslobađanje, a ako je jedno od djece u vrtiću 50% cijene redovnog programa. U ovu mjeru su uključeni i troškovi prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece, jednom mjesečno, plaćanje karte javnog prijevoza, a korisnici ove mjere će u punom iznosu biti oslobođeni i naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Pakracu.

Kompletan Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“ moguće je pronaći i pročitati na web stranicama Grada Pakraca: www.pakrac.hr gdje se nalaze i svi potrebni obrasci za podnošenje zahtjeva kao i detaljne upute za podnositelje zahtjeva.

Pomoći iz ovog programa se dodjeljuju za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine i za to razdoblje će se korisnicima priznati praga iz programa, izuzev prava na 50% cijene redovnog programa dječjeg vrtića (od 1.9.2018). 

Da biste postali korisnik ovog programa potrebno je zahtjeve s pripadajućim prilozima (informacije na www.pakrac.hr) podnesete poštom u zatvorenoj omotnici ili neposrednom predajom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac, s naznakom: „Stanovanje – 3+“, a najkasnije do 31. srpnja 2018. godine.