Breadcrumbs

Nedjelja, 10 Lipanj 2018 16:27

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH raspolagat će grad Požega i ponuditi poljoprivrednicima

Ocijeni sadržaj
(2 glasova)

PONOVLJENA 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGA  -

POŽEGA -  Za ponovljenu 9. sjednicu skupljen je kvorum, iz redova HDZ-a bio je jedan vijećnik više, a iz oporbe su opet bila samo dva vijećnika, no to je bilo dostatno da se sjednica održi. Kako već duže nekih vijećnika iz oporbe uopće nema na sjednicama gradskog vijeća, bilo bi dobro da vrate svoj mandat te da dođu zamjenski vijećnici koji bi sudjelovali u radu. Kada pogledamo s druge strane, sigurno njihovi glasači nisu dali glas njima da ne dolaze na sjednice, nego da aktivno rade u Gradskom vijeću i brane interese one grupe glasača koja im je to mjesto i omogućila. Na ovoj ponovljenoj sjednici bio je vrlo kratak dnevni red od samo četiri točke dnevnog reda, no vrlo važne za dalji nastavak rada gradske uprave, a posebno točka dnevnog reda o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem koju očekuje stotine poljoprivrednika, te je svako otezanje odluke pogubno za korištenje zemljišta od strane grada. U slučaju ne donošenja takve odluke dalje raspolaganje zemljištem preuzima na sebe županija, tako da bi poljoprivrednici s područja grada Požege bili uskraćeni za nove hektare poljoprivrednog zemljišta.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Zaključka o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj ove godine, dok je većinom glasova prihvaćeno izvješće o izvršenju Proračuna Grada Požege za 2017. godinu. - U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi i primici proračuna Grada Požege ostvareni su u iznosu 91.194.985,95 kn, a ukupni rashodi i izdaci su realizirani u iznosu 88.060.973,60 kn. Iz navedenog proizlazi višak u iznosu 3.134.012,35 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu 549.167,78 kn čini ukupni višak od 2.584.844,57 kn. Ako promatramo razdoblje od 2013. godine do danas, kada smo u Proračunu imali minus od 2,5 milijuna kuna, možemo reći da je vidljiv značajan pomak jer smo na kraju 2017. godine imali plus od 2,5 milijuna kuna što znači da je u četiri godine ostvaren plus u rezultatu od 5 milijuna kuna. Grad Požega je nakon dugog niza godina izašao iz minusa i posluje pozitivno. Na ovaj rezultat utjecala je i aktivnosti Upravnog odjela za europske integracije Grada Požege koji je u posljednje četiri godine našem gradu donio gotovo jedan cijeli proračun jer je kroz različite projekte i aktivnosti u Grad stiglo oko 80 milijuna kuna. – obrazložio je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon.

Na izvršenje Proračuna osvrnuo se i gradonačelnik Darko Puljašić. - Proračun je izvršen 99,26% što pokazuje da smo ga izvrsno planirali i smatram da je ovo ispravan put kojim ćemo u narednim godinama postići veći stupanj razvijenosti i likvidnosti.

Usvojena je i Odluka o kupnji nekretnine katastarske oznake (k.č.br.) 1471, u k.o. Požega, poznatijoj kao Vila Sofija na adresi Pod gradom 7, u svrhu izgradnje javnog parkirališta. Podsjetimo, Grad Požega već duže vrijeme radi na ideji rekonstrukcije Trga Sv. Trojstva, prilikom čega bi se promet u mirovanju izmjestio sa centralnog trga. Gradu je prije svega nekoliko tjedana Ministarstvo Regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo iznos od 600.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije. Ovom kupnjom se stvaraju preduvjeti za realizaciju namjeravanih zahvata u prostoru, odnosno za izgradnju javnog parkirališta.

Posljednja točka dnevnog reda bio je prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Požege koji je usvojen jednoglasno. Naime, novim Zakonom raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem ponovno je vraćano jedinicama lokalne samouprave, odnosno općinama i gradovima. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Požege, iznosi 1.634,5 ha, a površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koje je uvršteno u ovaj Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iznosi 344,24 ha.