Breadcrumbs

Srijeda, 31 Siječanj 2018 09:56

Donesene odluke koje određuju novi način života građana i postupanja s otpadom

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGA -

POŽEGA – Na održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege na nekoliko pitanja koje su postavili vijećnici oporbe, ali i koalicijski partneri, nismo saznali odgovore jer je gradonačelnik Darko Puljašić IMG 2826obećao poslati pisane odgovore. Jedino je na pitanje umirovljenika o postavljanju novih nadstrešnica na autobusna stajališta istakao da će se postaviti desetak ove godine, a jedno će svakako biti na stajalištu kod bolnice.

Dogodila se promjena i u radu SDP-ovog kluba vijećnika koje više neće voditi dr. sc. Marijan Cesarik, koji je zbog zauzetosti na poslu tražio razrješenje, pa će ubuduće Klub SDP-a voditi Tamara Puač.

Gradsko vijeće je većinom glasova nazočnih uz samo jedan glas protiv, vijećnika Živog zida, donijelo odluke koje će u potpunosti promijeniti život i navike građana. Zbog važnosti novih odluka o odvajanju, prikupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju otpada za građane, nekoliko točaka posebno je pojasnio i odgovarao na pitanja direktor Komunalca IMG 2830Požega, Anto Bekić. Prije toga je Gradsko vijeće upravo dalo svojom Odluke na povjeravanje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada komunalnoj tvrtki Komunalac Požega. Bekić je najavio da će građani biti detaljno upoznati i kroz medije, organizirat će se i edukacije, a građani će u potpisivanju izjave o načinu prikupljanja komunalnog miješanog, biorazgradivog i korisnog otpada odrediti na koji način će sakupljati, kako predavati i na taj način i odrediti cijenu po kojoj će tu uslugu plaćati.

Svakako je bitno da se te odluke i načini građanima dobro objasne, jer osim cijene za usluge predviđene su i ugovorne kazne, na koje će građani pristati svojim potpisom na ugovoru, koji predviđa i kazne za one koji se ne pridržavaju ugovorenog načina sakupljanja, razvrstavanja i predaje komunalnog otpada. Direktor Ante Bekić najavljuje da će se svim domaćinstvima koji žive u pojedinačnim stambenim jedinicama ponudi i kompostiranje bio razgradivog otpada, da si same smanje količine otpada. IMG 2815Razvrstavanjem papira, plastike, stakla, željeza, tekstila koje će se sada i češće odvoziti iz domaćinstava, jednom mjesečno, građani će svoj otpad smanjiti na minimum. Kako sva naša domaćinstva imaju spremnike, kante od 120 litara, neće ih morati predavati polovično napunjene, nego će se moći odrediti da će to kućno smeće predavati samo dva ili jedan put na mjesec. Tako će i plaćati samo jedno, dva ili tri odvoženja smeća, koje će radnik na vozilu za odvoz evidentirati putem bar coda koji će dobiti svaka kanta. U konačnici, oni koji budu dobro razvrstavali svoj otpad, izdvojili što više korisnog otpada, reciklirali, bio razgradivi otpad zbrinuli u svom kompostištu, mogli bi plaćati i manje nego do sada za zbrinjavanje otpada. Oni koji to ne budu radili, imat će punije kante pa će i plaćati više, a posebno oni koji se ne budu pridržavali onoga što su ugovorili, platit  će i ugovorene kazne.

IMG 2817Sada traje pripremni period a ovaj novi način zbrinjavanja otpada mora biti pokrenut do studenog 2018. godine. Komunalac je spreman za provođenje Odluka na koje nas svakako tjeraju odluke EU i našeg Ministarstva zaštite okoliša, ali i potreba da svoj okoliš učinimo boljim i čišćim. Za neke građane to će svakako biti novi način života kojemu će se morati prilagoditi, ubrzo.

Tekst/foto: Kronika požeško-slavonska