Banner 750x94 festival kulenove seke

    banner KULENOVA SEKA

Breadcrumbs

Subota, 02 Prosinac 2017 10:07

Usvojen povijesno najveći proračun od 139 milijuna kuna

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

ODRŽANA 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA POŽEGA -

POŽEGA – Održana je dvosatna,4. Sjednica Gradskog vijeća grada Požega s 20 točaka dnevnog reda, od kojih je svakako bila najvažnija točka donošenje Proračuna za 2018. godinu. kaklo najveći dio vijećnika oporbe nije niti došao na sjednicu, uglavnom su točke usvojene s 12 glasova „za“ jedan suzdržani glas i jedan glas protiv. Tako će prema odluci većine vijećnika od 14 nazočnih Gradskog vijeća, Grad Požega u idućoj godini raspolagati sa 138,9 milijuna kuna. Projekcija proračuna za 2018. godinu planirana je u iznosu kuna 112 milijuna, a za 2019. godinu u iznosu 106 milijuna kuna. Najveći dio povećanja proračuna za iduću godinu odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći u iznosu od 65,8 milijuna kuna, što čini 47,5 % proračuna koji se odnosi na tekuće i kapitalne pomoći iz drugih proračuna i iznose 23 milijuna kuna. Tu su i pomoći iz Europskih sredstava u iznosu 31,7 milijuna kuna te pomoći od decentraliziranih funkcija i izvanproračunskih korisnika u iznosu od 10 milijuna kuna.

Ovim proračunom obuhvaćeni su svi programi Upravnih odjela i zastupljene su sve skupine društva, s naglaskom na socijalne osjetljivosti i kapitalne investicije.

 - Ovaj je proračun jedan od najviših u posljednjih 15-ak godina. Do ovoga je plana došlo poštivanjem smjernica Ministarstva financija i Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i njegovih izmjena koje stupaju na snagu od 01. siječnja 2018. koje se odnose na porez i prirez na dohodak koji po novom izračunu treba biti veći za 14,5 milijuna kuna, ili gotovo 50 posto u odnosu na 2016. godinu. Moram naglasiti kako smo odlučili od 1. siječnja 2018. godine za 50 posto povećati naknadu za prvo i drugo rođeno dijete u obitelji, kao i pomoć za socijalno ugrožene obitelji, predviđena su i sredstva za pomoć roditeljima učenika osnovnih škola, a povećana su i sredstva za sport – istakao je požeški gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradsko vijeće je donijelo i Odluku o uvjetima, cijeni i poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi. Početna cijena za građevinsko zemljište u poslovnoj zoni iznosit će 7,00 kuna po m², a korisnicima zone nudit će se i sljedeće pogodnosti: oslobađanje plaćanja komunalne naknade u prvoj godini nakon izgradnje objekta za 100 posto, u drugoj godini 80 posto, u trećoj 60 posto u četvrtoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 40 posto, a u petoj godini 20 posto. Korisnici se oslobađaju plaćanja komunalnog doprinosa, a svaki se poduzetnik oslobađa plaćanja naknade za plaćanje priključenje na sustav električne energije do 11 kW, te priključka na vodu, kanalizaciju i plin.

 - Morali smo napraviti kriterij na koji način odabrati poduzetnike jer će ih zasigurno u vrlo kratkom vremenu biti mnogo. Ponuditelji koji obavljaju proizvodnu djelatnost će donositi dodatne bodove, potom uslužna djelatnost, zatim trgovačka. Posebne bodove ćemo davati onim poduzetnicima koji budu radili za izvoz - rekao je gradonačelnik.

Jedna od točaka dnevnog reda bio je i prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege, a zanimljiva je bila i točka dnevnog reda koja se odnosi na otpis potraživanja. Naime, radi se o 967 tisuća kuna nenaplativih komunalnih naknada, doprinosa te spomeničke rente zbog zastare, preminulih obveznika ili brisanih poslovnih subjekata za koje ne postoji mogućnost naplate prisilnim putem, a riječ je o razdoblju od 1998. do 2014. godine.

Gradsko vijeće izglasalo je treći rebalans proračuna za 2017. godinu u iznosu 97,5 milijuna kuna, što je za 19 milijuna manje nego je bilo planirano zadnjim izmjenama i dopunama. Zamjenik Mario Pilon pojasnio je kako se smanjenje prvenstveno odnosi na prihode iz pomoći od 18,5 milijuna kuna, za projekte koji se prenose u sljedeću godinu, pomoći iz državnog proračuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i dr.

Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi programa o izmjeni i dopuni programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, sportu, socijalnoj skrbi, turizmu i ostalih udruga i društava građana u Gradu Požegi za 2017. godinu. Došlo je i do izmjena u odlukama o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2017. godini, programu izgradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture te programu održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova na održavanju uređenog građevinskog zemljišta u Gradu Požegi za 2017. godinu, a usvojeni su i programi za nadolazeću godinu.

Gradsko vijeće je na sjednici jednoglasno na novi četverogodišnji mandat potvrdilo dosadašnju ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Požega Aleksandru Šutalo. (AGM Kruna)