Banner 750x94 sarmijada

    banner sarmijada web

Breadcrumbs

Srijeda, 05 Srpanj 2017 13:33

Proračun županije treba veću transparentnost i trošenje po planu rashoda

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

KLUB VIJEĆNIKA SDP OSVRNUO SE NA ŽUPANIJSKU SKUPŠTINU -

POŽEGA - Na prvu sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije u novom sazivu osvrnuli su se tiskovnom konferencijom članovi Kluba vijećnika SDP-a zamjerajući vladajućim da ne upravljaju kvalitetno sredstvima proračuna, naveli nekoliko primjera nedorečenosti potrošnje proračuna, a posebno im zamjeraju što obrazloženje za takav rad traže i prebacuju krivnju na župane Bagarića i Ronka. Vijećnik Željko Samardžija posebno ističe da se na plaće djelatnika županije i hladni pogon odvaja 88% proračuna, te nema velikih ulaganja, no i ona koja su po njemu nisu transparentna, a i neka su nelogična. Tako navodi primjer da se za razvoj gospodarstva planira 200 tisuća kuna manje nego za lovstvo. Planirane stavke često nisu realizirane po planu, tako su za sufinanciranje kamata poduzetnicima iskorištena 70%, za zaštitu i spašavanje 67%,plan gospodarenja otpadom i osnivanje centra za otpad 23%, program zaštite zraka i gospodarenje otpadom 0%. Programu razvoja poljoprivrede ostalo neutrošeno 625 tisuća kn, za poticanje voćarstva i vinogradarstva utrošeno samo 31,25%, a za sufinaciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta 0%.

- Ovo pokazuje kako se sredstva dodjeljuju samo odabranim i posebno podobnim, a ako se takvi namire planirana i osigurana sredstva ostaju neiskorištena. Velika tajna su ostali rashodi ili tekuće donacije u novcu preko 4,5 miliona kuna. Ova sredstva koja se dodjeljuju po posebnim odlukama županije su zakonska, ali bez nadzora vijećnika i javnosti ili kako bi narod rekao tko je bliže vatri bolje se grije. Stanovnici Požeško-slavonske županije, udruge i organizacije ne trebaju moljakati sredstva koja im temeljem zakona i odluka pripadaju i jednostavnim zahtjevom moraju im biti na raspolaganju – kaže vijećnik Samardžija. 

Vijećnik Bruno Horvat pojašnjava da nisu mogli dati glas za usvajanje financijskog izvješća za ŽUC za 2016. godinu, jer nitko nije objasnio zašto je prihod manji za 2,5 milijuna kuna nego godinu prije. Usto planirani rashodi su samo 68,81% proračuna, što znači da plan nije bio realan ili je loše napravljen.

- U strukturi rashoda najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji iznose 7.9 milijuna kn, međutim, iz dobivenih materijala nije jasno niti se spominjalo u koje ceste je navedeni iznos utrošen, što sve navedeno čini nejasnim i netransparentnim. Smatramo da postoje velike potrebe za ulaganjima u cestovnu infrastrukturu u Požeško slavonskoj županiji te je ovaj iznos izuzetno mali imajući u vidu činjenice da je dvije godine u ŽUC ostajao višak prihoda od ukupno 8,7 milijuna kn. Istovremeno u 2016. god za dodatna ulaganja u županijske i lokalne ceste utrošeno je svega 25,14 % sredstava u odnosu na 2015 godinu – kaže vijećnik Horvat koji pita zašto je ostalo neutrošeno 47% sredstava za socijalni program građanima i kućanstvima, i ne može vjerovati da u županiji nema građana kojima su ta sredstva potrebna. Gdje su ta sredstva završila, može se samo nagađati, kaže Horvat.

Vijećnik Vicko Njavro, osvrnuo se pak na provođenje šumskog reda u šumama šumoposjednika na području županije. On je predložio nekoliko dopuna toj Odluci o mjerama zaštite šuma: Zakon o šumama moraju svi jednako poštivati, bilo da se radi o državnom ili privatnom vlasništvu, nužno je izraditi popis privatnih šuma u PSŽ jer sada ne znamo površinu istih, a pretpostavlja se da ih ima cca 12.000 hektara, izraditi karte da se zna gdje se te šumske površine nalaze, te šume u većini slučajeva imaju izrađene šumsko-gospodarstvene osnove, ali je kontrola slaba, a čuvanje tih šumskih površina nije riješeno, šumoposjednici mogu koristiti sredstva Ministarstva zaštite šuma, za niz radova koji se odvija na toj površini između ostaloga i za čuvanje šuma, postoji mogućnost i za zapošljavanje u čuvanju šuma, jer taj posao netko mora raditi. Šumoposjednici moraju svake godine napraviti program za povlačenje tih sredstava i dobiti ta sredstva za čuvanje šuma u toj djelatnosti. Vijećnik Njavro upozorava na potrebu provedbe tih odluka, da se ne bi dogodilo s privatnim šumama u PSŽ, da je sve po zakonu, ali su šume posjećene.

Tekst/foto: Vladimir Protić