Banner 750x94 sarmijada

    banner sarmijada web

Breadcrumbs

Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 13:16

Reagiranje na izvršenje proračuna za 2016. i novi rebalans za 2017. godinu

Ocijeni sadržaj
(3 glasova)

TISKOVNA KONFERENCIJA GO SDP POŽEGA -

POŽEGA - Gradski odbor SDP Požega održao je tiskovnu konferenciju u kojoj se referirao na 2. sjednicu Gradskog vijeća grada Požege, a tema je Izvještaj o izvršenju proračuna u 2016. godini i drugi rebalans proračuna za 2017. godinu. Predsjednik GO SDP Požega prim. dr. sc. Marijan Cesarik ističe da je proračun za 2016. godinu imao tri rebalansa. – Upozoravali smo da je proračun u visini 101 milijun kuna previsok i da se neće izvršiti, te da je taj iznos u funkciji predizborne kampanje. Izvješće o Izvršenju Proračuna za 2016 godinu potvrđuje našu primjedbu jer Proračun je ostvaren sa 91 milijun kuna, što je 10 milijuna kuna manje. Tijekom cijele godine su se hvalili sa velikim investicijama, isticali da se u Požegi gradi kao nikada do sada, a na kraju ukupna ulaganja svela su se na 31,4 milijuna. Za te investicije iskorišten je kredit u iznosu od 20 milijuna kuna i prodana nefinancijska imovina za 3,16 milijuna kuna što znači da su ukupna ulaganja u nefinancijsku imovinu iz svih drugih izvora iznosila 8,2 milijuna kuna što je približno jednako kao 2015. godine, a za polovicu manje od 2014. godine kada su iznosila 15,8 milijuna kuna. Tijekom 2016. godine je bilo nekoliko posjeta visokih dužnosnika koji su im navodno obećavali velike pomoći, a u stvari ukupne pomoći bile su manje za 1,3 milijuna kuna u odnosu na 2015. godinu. Grad se ukupno zadužio za 35 milijuna kuna, od toga u 2016. godini je realizirano 20 milijuna kuna za izgradnju bazena i rekonstrukciju trga Svete Terezije. Preostalih 15 milijuna realizirati će se u tijekom 2017. godine za izgradnju dječjeg vrtića i neke druge manje projekte.

Proračun za 2017. godinu donesen je krajem prošle godine u iznosu od 108,4 milijuna kuna i prilikom posjete premijera Plenkovića na veliko su se hvalili kako su u proračunu predvidjeli puno projekata za razvoj gospodarstva Grada Požege što je Premijer pohvalio i dao im podršku. Kako su se pridržavali izbori za lokalnu samoupravu, doneseni proračun im se učinio premalim, pa su ga u svrhu predizborne kampanje, u ožujku ove godine, povećali na 119 milijuna kuna - rekao je Cesarik koji smatra i da je ovaj drugi rebalans proračuna za 2017. godinu samo kozmetička promjena, te da nije realan.

- U proračunu se predviđaju pomoći iz svih izvora u iznosu 39,9 milijuna kuna što je gotovo dvostruko u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 15,4 milijuna kuna. U toku godine iskoristiti će se preostali kredit u iznosu od 15 milijuna kuna i predviđaju prihod od prodaje udjela u APP Požega u iznosu 3,7 milijuna kuna i od prodaje zemljišta 2.8 milijuna kuna. Procjenjujemo da su pomoći i neki drugi prihodi precijenjeni i da će realno ukupan proračun biti manji za oko 15 milijuna kuna. Iz strukture proračuna vidljivo je da Gradu od vlastitih prihoda za investicije ostaje oko 4 milijuna kuna, a troškovi plaća Gradonačelnika i njegovih profesionalnih zamjenika u mandatu iznosit će preko 4 milijuna kuna. Tim iznosom bi se moglo mnogo toga učiniti, što je uostalom bio i program požeškog SDP-a, da i gradonačelnik i zamjenici ne budu na teretu proračuna volonterski rade za opće dobro građana Požege – zaključuje Cesarik.

Također na rebalans proračuna se osvrnuo i Ivan Čolak gradski vijećnik koji kaže kako su se oni već prije na skupštinama vijeća žalili oko mijenjanja proračuna i pojedinih stavaka što se tiče kapitalnih ulaganja, koja su bila u proračunu 2015. - Nema više izgradnje multimedijalnog centra, nadogradnje školske dvorane u OŠ Dobriše Cesarić, rekonstrukcije Gradskog muzej, izgradnje Talerovog ljekovitog hrama, rekonstrukcije Starog grada, od toliko projekata koje su obećavali ostala su samo dva, koja su još upitna dali će se realizirati jer se financiraju iz sredstava EU.

- Loše prakse nastavila je aktualna gradska vlast od svojih prethodnika. Ne čudi to previše jer od trojice sudionika prošle vlasti, dva su ista, tako da značajnije promjene nisu se mogle niti očekivati - rekla je Tamara Puač gradska vijećnica te dodaje kako su baš te loše odluke koje su bile vidljive već nakon konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća potakle na inicijativu koju će predložiti na sljedećoj sjednici.

- Trenutno vijećnici s predsjednikom gradskog vijeća i dva potpredsjednika zarobit će u mandatu oko 2 milijuna kn gradskog novca. U prošlom mandatu, slobodno ću konstatirati, vijećničke su naknade služile kao jedan od elemenata održavanja nategnute vladajuće koalicije iako se za dobar dio vijećnika iz iste, praktički i nije znalo da postoje, jer u vijećnici su uglavnom sjedili sa samo jednim zadatkom - da podignu ruku za ili protiv, ovisno o tome kako je ranije dogovoreno. Stoga ćemo tražiti smanjenje svih vijećničkih naknada, uključujući predsjednika i dva zamjenika na iznos neoporezive dnevnice po sjednici. Na taj način troškovi vijećnika u mandatu bili bi oko 70 tisuća kuna, a razlika do 2 milijuna kn, bi se mogla preusmjeriti na financiranje produženog boravka u školi ili boravak u vrtiću obiteljima s četvero ili više djece.

Tekst/foto: V. Protić