Banner 750x94 KULENOVA

JUMBO 500X240

Breadcrumbs

Nedjelja, 16 Rujan 2012 13:54

Politika jednakih mogućnosti

Ocijeni sadržaj
(5 glasova)

HNS OSNOVAO INTERESNI ODBOR ŽENSKE INICIJATIVE -

POŽEGA - Obzirom na sveprisutnu problematiku žena u našem društvu koja je još uvijek značajno prisutna i ne rješava se zadovoljavajućom dinamikom, Požeški HNS prošlog četvrtka osnovao je Interesni odbor ženske inicijative (IOŽI), pod motom „Politika jednakih mogućnosti“, stoji u priopćenju za medije.

Za predsjednicu IOŽI podružnice Požega izabrana je Ljiljana Zeba koja je na osnivačkoj skupštini održanoj prošlog tjedna, istakla da su primarni ciljevi ove inicijative izgradnja jednakih mogućnosti za politički rad, kako muškaraca tako i žena, te na taj način doprinijeti izgradnji ravnopravnih demokratskih odnosa i bez toga se ne može gradit i govoriti o pravoj demokraciji.

Nadalje predsjednica IOŽI istakla je da će se ti ciljevi nastojati ostvariti kroz politiku izjednačavanja šansi muškaraca i žena u obrazovanju, povećanju zapošljavanja i konkurentnosti žena na tržištu rada te ekonomskom osnaživanju žena u društvu, kroz modele poticaja žena u poduzetništvu.

Jedan od ciljeva je i osnaživanje „Alimentacijskog fonda“  kako bi se kroz taj fond osigurala sredstva za plaćanje alimentacije, a koji ima svrhu preuzimanja obveze redovnog plaćanja alimentacije uz preuzimanje rizika naplate od obveznika uzdržavanja. Postojanje „Alimentacijskog fonda“ pridonijelo bi socijalnom aspektu funkcioniranja društva te pojednostavljivanju procedura i naplate same alimentacije.

Jedan od važnih zadataka koji će ženska inicijativa staviti pred sebe je ukazivanje na problem prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama kao jedan od najekstremnijih oblika diskriminacije i kršenja ljudskih prava žena, te kako se problem nasilja nad ženama minorizira na svim nivoima, a o toj temi se piše u medijima isključivo u rubrikama crna kronike, a nigdje se ne govori o socijalnom kontekstu tog problema.