Ispiši ovu stranicu
Petak, 26 Travanj 2019 09:22

Mjere kod spaljivanja biljnog otpada

Ocijeni sadržaj
(4 glasova)

U ovo doba godine je uobičajeno vrijeme spaljivanja biljnog otpada zbog povoljnih vremenskih i klimatskih uvjeta i mirovanja vegetacije. Doduše, rast vegetacije je već krenuo što će na kraju rezultirati smanjenjem broja požara na otvorenom prostoru.

U svrhu sprječavanja širenja požara na druge površine, a time smanjenja materijalne štete i pokretanja prekršajnih postupaka, ovom prilikom želimo upozoriti građane da se kod spaljivanja biljnog otpada na otvorenom prostoru pridržavaju mjera propisanih Odlukom o načinu i uvjetima spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu, u šumi, na šumskom zemljištu i na zemljištu u neposrednoj blizini šume (Službeni glasnik Požeško-slavonske županije broj 01/2013).

Ovom Odlukom je propisano je da je za vrijeme sazrijevanja strnih usjeva na poljoprivrednom zemljištu, pa sve do završetka žetve i vršidbe u blizini strnih usjeva i na mjestima gdje se obavlja žetva i vršidba zabranjeno loženje otvorene vatre i spaljivanje biljnog otpada.

Dakle, u vremenskom razdoblju prije sazrijevanja strnih usjeva te poslije žetve i vršidbe dozvoljeno je spaljivanje biljnog otpada i loženje otvorene vatre na poljoprivrednom zemljištu, osim ako župan ili županijski stožer zaštite i spašavanja donese odluku o potpunoj zabrani spaljivanja biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u slučaju pojave ekstremnih uvjeta za izbijanje i širenje požara. U šumi i u neposrednoj blizini šume (zemljište na udaljenosti 200 m od ruba šume) dozvoljeno je loženje otvorene vatre, odnosno paljenje suhog granja i ostataka drveća uz poduzimanje preventivnih mjera, ali samo na mjestima koje odredi pravna osoba koja gospodari šumom odnosno županijski ured nadležan za poslove šumarstva za ostale privatne šume. Iz navedenoga proizlazi da se ne smije spaljivati biljni otpad u dvorištima i okućnicama ako nisu poljoprivredno zemljište, te na javnim zelenim površinama, parkovima i sl.

Postoje preventivne mjere koje je potrebno poduzeti prije spaljivanja kao bi spaljivanje bilo kontrolirano, da se vatra nekontrolirano proširi na druge površine ili objekte, a to su:


1. tvari koje se spaljuju udaljiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata, kako ih vatra ne bi zahvatila i širenje dima ugrozilo,

2. oko mjesta predviđenog za spaljivanje sačinjava se pojas širine najmanje 3 metra čist od suhe trave, gorive leževine i drugih zapaljivih tvari,

3. ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, osigurava se nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za gašenje požara,

4. uz mjesto spaljivanja drže se priručna sredstva potrebita za gašenje požara (lopate, rovice, metlanice, voda i dr.),

5. spaljivanje se provodi danju i za mirnog vremena, bez vjetra.

Osobe koje su provodile spaljivanje po završetku su dužne mjesto pregledati i ostatke vatre u potpunosti ugasiti vodom ili drugim odgovarajućim sredstvom, a potom mogu napustiti mjesto spaljivanja.

O spaljivanju većih površina ili većih količina gorivih tvari pravne i fizičke osobe dužne su najmanje 8 sati prije spaljivanja o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu i Županijski centar 112.

Spaljivanje manjih količina gorivih tvari ili manjih površina (pojedino žbunje, ostaci kukuruzovine i slično) nije potrebno prijavljivati, ali se moraju poduzeti opisane preventivne mjere iz Odluke, tako da se vatra ne može proširiti na druge površine ili objekte.

Maloljetnim osobama zabranjuje se loženje otvorene vatre bez nazočnosti punoljetne osobe.

Ukoliko prilikom spaljivanja biljnog otpada i loženja otvorene vatre dođe do nekontroliranog širenja požara na druge površine i pri tome bude učinjena materijalna šteta na zemljištu ili objektima, poduzimaju se mjere prekršajnog sankcioniranja protiv osoba koje su obavljale takvo spaljivanje. Tako je temeljem Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, broj 92/2010) propisano da je svaka fizička i pravna osoba odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tko ne poštuje odredbe ovog članka, bit će kažnjen temeljem članka 61. Zakona o zaštiti od požara novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana (fizička osoba koja izazove požar). Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za navedeni prekršaj.


Dražen Jozić
Inspektor za zaštitu od požara i eksploziva